cho lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng a

Câu hỏi:

20/01/2020 17,456

Bạn đang xem: cho lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng a

B. V = 63a3

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án là B 

Ta hiểu được 6 tam giác đều cạnh a ăn ý trở thành lục giác đều cạnh a.

Suy rời khỏi diện tích S của lòng lăng trụ bằng: 

Vậy thể tích của lăng trụ: 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thể tích của khối lập phương cạnh 2a bằng

A. 8a3 

B. 2a3 

C. a3 

D. 6a3 

Câu 2:

Một chưng dân cày cần thiết xây đắp một hố ga ko có nắp đậy hình dạng vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 3200cm3, tỉ số thân thích độ cao của hố và chiều rộng lớn của lòng bởi 2. Hãy xác lập diện tích S của lòng hố ga nhằm khi xây tiết kiệm ngân sách và chi phí vẹn toàn vật tư nhất?

A. 120 cm2

B. 1200 cm2

C. 160 cm2

D. 1600 cm2

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình bình hành và SA = SB = SC = 11, SAB^ = 30°, SBC^ = 60° và SCA^ = =45°. Tính khoảng cách d thân thích hai tuyến đường trực tiếp ABSD?

A. d = 411

B. d = 222

Xem thêm: chuyên đề phương trình vô tỉ lớp 9

C. d = 222

D. d = 22

Câu 4:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Tính khoảng cách thân thích hai tuyến đường trực tiếp AB' và CD'

A. 2a2

B. a

C. 2a

D. 2a

Câu 5:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với O' là tâm hình vuông vắn A'B'C'D'. thạo rằng tứ diện O'BCD hoàn toàn có thể tích bởi 6a3. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C'D'.

A. V = 12a3

B. V = 63a3

C. V = 23a3

D. V = 93a3

Câu 6:

Cho tứ diện đều ABCD với toàn bộ những cạnh bởi a. Khoảng cơ hội thân thích hai tuyến đường trực tiếp AB và CD là:

A. a22

B. a32

C. a32

D. a

TÀI LIỆU VIP VIETJACK