cho hình chóp có 20 cạnh tính số mặt của hình chóp đó

Câu hỏi:

14/01/2020 55,017

Bạn đang xem: cho hình chóp có 20 cạnh tính số mặt của hình chóp đó

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn B

Số cạnh mặt mũi của hình chóp ngay số cạnh lòng.

Suy rời khỏi số cạnh mặt mũi của hình chóp là: 202=10 cạnh.

Vậy hình chóp đem 10 mặt mặt mũi và 1 mặt lòng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình chén diện đều phải sở hữu toàn bộ từng nào cạnh?

A. 8

B. 16

C. 30

D. 12

Câu 2:

Hình chén diện đều nằm trong loại khối nhiều diện đều này sau đây?

A. 5;3

B. 4;3

C. 3;3

D. 3;4

Câu 3:

Khối nhiều diện đều này tại đây xuất hiện ko nên là tam giác đều?

A. Tám mặt mũi đều

B. Tứ diện đều

Xem thêm: hình bát diện đều có bao nhiêu mặt

C. Mười nhì mặt mũi đều

D. Hai mươi mặt mũi đều

Câu 4:

Hình này tại đây không tồn tại trục đối xứng?

A. Hình tròn

B. Đường thẳng

C. Hình vỏ hộp xiên

D. Tam giác đều

Câu 5:

Khối nhiều diện đều loại 5;3 có số mặt mũi là:

A. 14

B. 8

C. 12

D. 10

Câu 6:

Tâm những mặt mũi của hình lập phương tạo ra trở thành những đỉnh của khối nhiều diện này tại đây ?

A. Khối chén diện đều

B. Khối lăng trụ tam giác đều

C. Khối chóp lục giác đều

D. Khối tứ diện đều

TÀI LIỆU VIP VIETJACK