cho hàm số y=x+m/x 1

Câu hỏi:

06/08/2020 84,558

Cho hàm số y=x+mx1 (m là thông số thực) thỏa mãn min2;4y=3. Mệnh đề nào là sau đây đúng?

Bạn đang xem: cho hàm số y=x+m/x 1

C. m > 4

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

     Ta có: y'=1mx12 

     · Trường hợp ý 1: nếu y'>0m<1, lúc này hàm số đồng biến

     min2;4y=y2=2+m21=3m=1 (mâu thuẫn với m < -1) => loại

     · Trường hợp ý 2: nếu y'<0m>1, lúc này hàm số nghịch ngợm trở nên

      min2;4y=y4=4+m41=3m=5(thỏa mãn với m > -1) => chọn

Đối chiếu 4 đáp án thì sở hữu đáp án C là thỏa mãn nhu cầu.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số y=2x2+1 nghịch trở nên bên trên khoảng chừng nào là bên dưới đây?

A. 0;+.

B. 1;1.

C. ;+.

D. ;0.

Câu 2:

Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+da0 có đồ gia dụng thị như hình vẽ mặt mũi. Mệnh đề nào là bên dưới đấy là đúng? 

A. a>0,b>0,c>0,d>0.

B. a>0,b>0,c=0,d>0.

C. a>0,b<0,c=0,d>0.

D. a>0,b>0,c<0,d>0.

Câu 3:

Tìm m nhằm phương trình: x33x2+mx+2m=0 có 3 nghiệm phân khác hoàn toàn trở thành 1 cấp cho số cộng:

A. m3;+.

Xem thêm: hoat hinh cong chua

B. m.

C. m = 3

D. m;3.

Câu 4:

Một người chạy vô thời hạn 1 giờ, véc tơ vận tốc tức thời v(km/h) tùy thuộc vào thời hạn t(h) sở hữu đồ gia dụng thị là một trong những phần của đàng parabol với đỉnh I12;8 và trục đối xứng tuy nhiên song với trục tung như hình mặt mũi. Tính quãng đàng s người cơ chạy được trong vòng thời hạn 45 phút, kể từ thời điểm chính thức chạy.

A. s = 4 (km)

B. s = 2,3 (km)

C. s = 4,5 (km)

D. s = 5,3 (km)

Câu 5:

Cho Fx=13x3 là một nguyên vẹn hàm của hàm số fxx. Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f '(x).lnx

A. f'xlnxdx=lnxx3+15x5+C.

B. f'xlnxdx=lnxx315x5+C.

C. f'xlnxdx=lnxx3+13x3+C.

D. f'xlnxdx=lnxx3+13x3+C.

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD, O là phó điểm của AC và BD. Gọi M, N, P.. theo lần lượt là những điểm nằm trong cạnh SA, SB, SD. I là phó điểm của NP và SO. Biết SCMNP=Q. Khẳng lăm le nào là sau đấy là sai?

A. I=MDSO.

B. I=MQSO.

C. I=SOMNP.

Xem thêm: nanh trắng

D. I=MQNP.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK