cho hàm số y=1/2x^2

a) 

Bạn đang xem: cho hàm số y=1/2x^2

Ta với báo giá trị sau        

x

-2

-1

1

2

y

2

2

Đồ thị hàm số y=12x2 là đàng cong trải qua những điểm (-2;2); (-1; 12); (0;0); (1; 12); (2;2) và nhận trục Oy thực hiện trục đối xứng.

a) Vẽ vật thị (P) của hàm số y = 1/2x^2  b)Tìm giao phó điểm của vật thị hàm số (P) với (ảnh 1)

b) Xét phương trình hoành chừng giao phó điểm của vật thị hàm số (P) và đường thẳng liền mạch (d): 12x2=xx=0;x=2

Với x = 0 => nó = 0 tao với giao phó điểm O(0;0)

Với x = 2 => nó = 2 tao với giao phó điểm A(2;2)

Vậy giao phó điểm của vật thị hàm số (P) và đường thẳng liền mạch (d) là O(0;0); A(2;2)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho parabol (P):y=12x2 và đường thẳng liền mạch (d): nó = x - 4.

Xem thêm: bài 3 tính chất đường pg trong tam giác

a. Vẽ (P) và (d) trên nằm trong hệ trục tọa chừng.

b. Tìm tọa chừng giao phó điểm của (P) và (d) bằng quy tắc tính.

Câu 2:

Trong mặt mũi phẳng lì tọa chừng Oxy, mang lại hàm số y=x2 có vật thị (P).

a) Vẽ vật thị (P).

b) Tìm độ quý hiếm của m nhằm đường thẳng liền mạch (d): nó = 2x - 3m (với m là tham ô số) tách (P) bên trên nhì điểm phân biệt với hoành chừng là x1,x2 thỏa mãn x1x22+x23m2x1=6.

Câu 3:

Trong mặt mũi phẳng lì tọa chừng Oxy, mang lại Parabol P:y=2x2 và đàng thẳng d:y=2x+4

1.Vẽ Parabol (P) và đường thẳng liền mạch (d) trên và một mặt mũi phẳng lì tọa chừng Oxy.

2.Tìm tọa chừng giao phó điểm của Parabol (P) và đường thẳng liền mạch (d) bằng quy tắc tính.

3.Viết phương trình đường thẳng liền mạch (d'): nó = ax + b. lõi rằng (d') tuy nhiên song với (d) và d1 và trải qua điểm N(2; 3).

Câu 4:

Cho Parabol (P):y=12x2 và đường thẳng liền mạch (d): nó = x + m - 1 ( là tham ô số)

1) Vẽ vật thị (P)

2) Gọi AxA;yA,BxB;yB là nhì giao phó điểm phân biệt của (d) và (P). Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số m để xA>0 và xB>0

Câu 5:

Cho parabol (P):y=12x2 và đường thẳng liền mạch (d): nó = x + 2.

a) Vẽ parabol (P) và đường thẳng liền mạch (d) trên nằm trong hệ trục tọa chừng Oxy .

b) Viết phương trình đường thẳng liền mạch (d1):y=ax+b song tuy nhiên với (d) và tách (P) tại điểm A có hoành chừng vị -2.

Câu 6:

Cho Parabol P:y=2x2 và đường thẳng liền mạch (d): nó = 3x - 1. Tìm tọa chừng giao phó điểm của (P) và (d) bằng quy tắc tính.

Câu 7:

Cho nhì hàm số nó = x - 3 y=2x2 với vật thị thứu tự là (d) và (P)

1. Vẽ (d) và (P) trên nằm trong hệ trục tọa chừng Oxy

2. Tìm tọa chừng giao phó điểm của (d) và (P) bằng quy tắc toán