cho hàm số fx có đạo hàm f'(x)=x(x+2)^2

Cho hàm số f( x ) sở hữu đạo hàm f'( x ) = x( x + 2 )^2forall x in R. Số điểm cực kỳ trị của hàm số tiếp tục cho

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) sở hữu đạo hàm \(f'\left( x \right) = x{\left( {x + 2} \right)^2},\,\,\forall x \in \mathbb{R}.\) Số điểm cực kỳ trị của hàm số tiếp tục cho tới là:

Bạn đang xem: cho hàm số fx có đạo hàm f'(x)=x(x+2)^2


\(0\)

\(3\)

\(2\)

\(1\)

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta có: \(f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x{\left( {x + 2} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\,\,\,\left( {boi\,\,1} \right)\\x = - 2\,\,\,\,\left( {boi\,\,2} \right)\end{array} \right..\)

\( \Rightarrow \) Hàm số \(f\left( x \right)\) có một điểm cực kỳ trị là \(x = 0.\)

Chọn D.

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên tập luyện số ph

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên tập luyện số phức. 

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.

  Xem thêm: lưỡi hái tử thần

 • Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • câu 7 

  câu 7 

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Giải phương trình : z3 + i = 0

 • câu 2 

  câu 2 

  Xem thêm: talk to me

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, cho tới mặt mày bằng phẳng (P): 2x + y

 • Tìm số vẹn toàn dương n nhỏ nhất sao cho tới z<sub>1 </sub>=

  Tìm số vẹn toàn dương n nhỏ nhất sao cho tới z1 = là số thực và z2 = là số ảo.