cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=x(x 1)(x+2)^3

Cho hàm số f( x ) sở hữu đạo hàm f'( x ) = x( x - 1 )( x + 2 )^3;forall x in R. Số điểm cực kỳ trị của hàm

Bạn đang xem: cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=x(x 1)(x+2)^3

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) sở hữu đạo hàm \(f'\left( x \right) = x\left( {x - 1} \right){\left( {x + 2} \right)^3};\,\forall x \in \mathbb{R}.\) Số điểm cực kỳ trị của hàm số vẫn mang đến là:


\(3\)                           

  \(2\)                

 \(5\)                        

\(1\)

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta sở hữu \(f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x\left( {x - 1} \right){\left( {x + 2} \right)^3} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 1\\x =  - 2\end{array} \right.\) và những nghiệm này đều là nghiệm bội bậc lẻ nên hàm số vẫn mang đến sở hữu tía điểm cực kỳ trị.

CHỌN A.

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số ph

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số phức. 

 • câu 7 

  Xem thêm: tóm tắt môn toán lớp 10 filetype pdf

  câu 7 

 • Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao mang đến z<sub>1 </sub>=

  Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao mang đến z1 = là số thực và z2 = là số ảo.

 • câu 2 

  câu 2 

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Giải phương trình : z3 + i = 0

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.

 • Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, mang đến mặt mày bằng phẳng (P): 2x + y

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Xem thêm: bài tập biến ngẫu nhiên liên tục có lời giải