cho f(x)=1/2x^2

Câu hỏi:

07/01/2020 46,943

Bạn đang xem: cho f(x)=1/2x^2

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 06f(x)dx = 12 . tính 02f(3x)dx = 12

A. I = 6

B. I = 36

C. I = 2

D. I = 4

Câu 2:

Cho F(x) = (x-1)ex  là 1 trong vẹn toàn hàm của hàm số f(x)e2x . Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f'(x)e2x

Câu 3:

Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = 7x

Xem thêm: tổng bình phương của a và b bình phương là

Câu 4:

Cho F(x) = x2  là một vẹn toàn hàm của hàm số f(x)e2x. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f'(x)e2x

Câu 5:

Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = cos3x

Câu 6:

Cho F(x) = -13x3 là một vẹn toàn hàm của hàm số f(x)x Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f'(x)lnx

TÀI LIỆU VIP VIETJACK