cho đường tròn c x^2+y^2 2x+4y 4=0

Cho đàng tròn trĩnh ( C ):x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0 và điểm A( 1;5 ). Đườ

Bạn đang xem: cho đường tròn c x^2+y^2 2x+4y 4=0

Cho đàng tròn trĩnh \( \left( C \right):{x^2} + {y^2} - 2x - 4y - 4 = 0 \) và điểm \(A \left( {1;5} \right) \). Đường trực tiếp này trong những đường thẳng liền mạch bên dưới đó là tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh \( \left( C \right) \) bên trên A?


\(y - 5 = 0\).                  

\(y + 5 = 0\).            

\(x + nó - 5 = 0\). 

\(x - nó - 5 = 0\).

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đường tròn trĩnh \(\left( C \right)\) sở hữu tâm \(O\left( {1;2} \right)\) và nửa đường kính \(R = 3.\)

Gọi \(\Delta \) là tiếp tuyến của \(\left( C \right)\) bên trên A

Ta có: \(\overrightarrow {OA}  = \left( {0;3} \right)\) là 1 VTCP của \(\Delta \)

 Phương trình \(\Delta \): \(0.\left( {x - 1} \right) + 3\left( {y - 5} \right) = 0 \Leftrightarrow nó - 5 = 0\)

Chọn A.

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Định m sao mang đến : mx<sup>2</sup> – 10x – 5 ≤ 0 ; x ε R  (1)

  Định m sao mang đến : mx2 – 10x – 5 ≤ 0 ; x ε R  (1)

 • Định m sao mang đến : x<sup>2</sup> – (3m – 2)x + 2m<sup>2</sup>

  Định m sao mang đến : x2 – (3m – 2)x + 2m2 – 5m – 2 > 0 ; x ε R

 • Xem thêm: chuyên đề giá trị tuyệt đối lớp 7

  Định m nhằm f(x) = x<sup>2</sup> – 2mx – m ≥ 0 với x > 0     

  Định m nhằm f(x) = x2 – 2mx – m ≥ 0 với x > 0           

 • Định m nhằm f(x) = mx<sup>2</sup> – 2(m+1)x – m + 5 > 0 với x

  Định m nhằm f(x) = mx2 – 2(m+1)x – m + 5 > 0 với x 1

 • Định m để  f(x) = mx<sup>2</sup> – mx + m + 3 ≥ 0 với x ε R 

  Định m để  f(x) = mx2 – mx + m + 3 ≥ 0 với x ε R 

 • Giải Bất phương trình sau :
2x(3x-5) > 0

  Giải Bất phương trình sau :

  2x(3x-5) > 0

 • Định m để  f(x) = mx<sup>2</sup> – mx – 5 < 0 với x ε R   (1

  Định m để  f(x) = mx2 – mx – 5 0 với x ε R   (1)

 • TÌm a nhằm 3 đường thẳng liền mạch tại đây đồng qui:
y=2x ; y= -x-3 ; y

  TÌm a nhằm 3 đường thẳng liền mạch tại đây đồng qui:

  y=2x ; y= -x-3 ; y= ax + 5

 • Định m sao mang đến : (m+1)x<sup>2</sup> – 2(m+1)x + 4 > 0 ; x ε

  Định m sao mang đến : (m+1)x2 – 2(m+1)x + 4 > 0 ; x ε R  (1)

 • Khảo sát và vẽ vật dụng thị của hàm số : 
1)y = 2|x|
2) nó = 3√x

  Khảo sát và vẽ vật dụng thị của hàm số : 

  1)y = 2|x|

  2) nó = 3√x

  Xem thêm: dap an chinh thuc cua bo giao duc 2022