cho đồ thị f'(x) hỏi khoảng đơn điệu của hàm số f(x)

Tài liệu bao gồm 46 trang, chỉ dẫn giải dạng toán tính đơn điệu của hàm ẩn mang lại vì chưng đồ dùng thị hàm f'(x), được trở nên tân tiến dựa vào câu 50 đề xem thêm trung học phổ thông Quốc gia môn Toán năm học tập 2019 – 2020.

Bạn đang xem: cho đồ thị f'(x) hỏi khoảng đơn điệu của hàm số f(x)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
II. BÀI TẬP MẪU
1. Đề bài: Cho hàm số hắn = f(x). Hàm số hắn = f'(x) với đồ dùng thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số g(x) = f(1 – 2x) + x^2 – x nghịch ngợm trở thành bên trên khoảng chừng nào là bên dưới đây?
2. Bình luận: Đây là câu áp dụng cao về yếu tố tính đơn điệu của một hàm số. Để thực hiện được nó hoặc những dạng tương tự động không ngừng mở rộng, tớ cần thiết nắm rõ kỹ năng cơ bạn dạng sau:
+ Tính đơn điệu và vệt của đạo hàm.
+ Đạo hàm hàm phù hợp.
[ads]
3. Phân tích phía giải
a. Dạng toán: Đây là dạng toán mò mẫm khoảng chừng đơn điệu của hàm ẩn dạng g(x) = f[u(x)] + v(x) lúc biết đồ dùng thị của hàm số hắn = f'(x).
b. Hướng giải
Cách 1:
+ Cách 1: Tính đạo hàm của hàm số g(x): g'(x) = u'(x).f'[u(x)] + v'(x).
+ Cách 2: Sử dụng đồ dùng thị của f'(x), lập bảng xét vệt của g'(x).
+ Cách 3: Dựa vô bảng vệt tóm lại khoảng chừng đồng trở thành, nghịch ngợm trở thành của hàm số.
Cách 2:
+ Cách 1: Tính đạo hàm của hàm số g(x): g'(x) = u'(x).f'[u(x)] + v'(x).
+ Cách 2: Hàm số g(x) đồng trở thành ⇔ g'(x) ≥ 0 (Hàm số g(x) nghịch ngợm trở thành ⇔ g'(x) ≤ 0).
+ Cách 3: Giải bất phương trình nhờ vào đồ dùng thị hàm số hắn = f'(x), kể từ cơ tóm lại khoảng chừng đồng trở thành, nghịch ngợm trở thành của hàm số.
Cách 3: (Trắc nghiệm)
+ Cách 1: Tính đạo hàm của hàm số g(x): g'(x) = u'(x).f'[u(x)] + v'(x).
+ Cách 2: Hàm số g(x) đồng trở thành bên trên K ⇔ g'(x) ≥ 0 với từng x nằm trong K (Hàm số g(x) nghịch ngợm trở thành bên trên K ⇔ g'(x) ≤ 0 với từng x nằm trong K).
+ Cách 3: Lần lượt lựa chọn thay cho độ quý hiếm kể từ những phương án vô g'(x) nhằm loại những phương án sai.
III. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Xem thêm: một số phương trình lượng giác thường gặp

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

Xem thêm: đề thi toán vào 10 hà nội 2018