chỉ tiêu đại học bách khoa hà nội 2021

Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội vừa vặn công tía vấn đề tuyển chọn sinh hệ chủ yếu quy năm 2021. Theo bại, ngôi trường tuyển chọn 7.420 tiêu chí với 2 cách thức chủ yếu.