cách tính vecto trên máy tính casio 570

Trong hình giải tích công tác toán 12,v iệc tính tích được bố trí theo hướng là sự việc thực hiện thông thường xuyên và cần thiết nhập quá tình giải giải toán. Để giới hạn sơ sót trong những việc tính tích được bố trí theo hướng, tao rất có thể sử dụng PC tiếp thu. Nội dung nội dung bài viết phù phù hợp với những dòng sản phẩm máy CASIO fx 570VN Plus, CASIO fx 570 Es Plus –VINACAL 570 ES Plus 2 hoặc tương tự

Bạn đang xem: cách tính vecto trên máy tính casio 570

Bước 1: Nhấn mode 8: màn hình hiển thị hiện thị lên những vec tơ:

1: VctA                       2:  VctB

3: VctC                                      
 

Bước 2: Nhấn số 1: màn hình hiển thị hiện tại ra

VctA (m)         m?

1:3                   2:2

Nếu nhấn số một là lựa chọn đo lường và tính toán vec tơ nhập không khí 3 chiều Oxyz

Nếu nhấn số 2 là lựa chọn đo lường và tính toán vec tơ nhập không khí 2 chiều Oxy
 

Bước 3: Ở phía trên tao tiếp tục nhấn số 1,  màn hình hiện tại ra

A

[      0          0          0]
 

Bước 4: Nhập số mang lại hoành chừng x, rồi nhấn lốt bởi vì.

Tương tự động mang lại tung chừng hắn và cao chừng z

Ta vẫn đoạn bước nhập tài liệu mang lại vec tơ A. Qua bước 5
 

Bước 5 : Nhấn Shift, nhấn 5, nhấn 1. Màn hình cù về 

Xem thêm: ôn tập 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

1: VctA  2:  VctB

3: VctC 

Ta nhấn số 2, nhấn số 1 rồi nhập tài liệu mang lại vec tơ B, như phương thức mang lại vec tơ A

Nhập tài liệu mang lại vec tơ B đoạn, tao tiếp bước 6
 

Bước 6:  Nhấn AC, nhấn shift 5, nhấn 3 để  lựa chọn vec tơ A.

Tiếp tục nhấn shift 5, nhấn 4 để lựa chọn vec tơ B

Màn hình tiếp tục sinh ra thành quả của tích được bố trí theo hướng theo đòi tọa chừng [x, hắn, z] 

Ngoài việc tích được tích được bố trí theo hướng, tao cũng rất có thể tích được cả tích vô phía như sau:

5 bước trước tiên như bên trên.

Bước 6: Nhấn AC, nhấn shift 5, nhấn 3 để  lựa chọn vec tơ A.

nhấn shift 5, nhấn 7 để lựa chọn tính tích vô hướng

nhấn shift 5, nhấn 4 để lựa chọn vectơ B

Nhấn = ta được thành quả tích vô hướng

(Mod Toán)

Xem thêm: toán 10 kết nối tri thức trang 37