cách tính tích có hướng trên fx 570es plus

Trong hình giải tích lịch trình toán 12,v iệc tính tích được đặt theo hướng là sự thực hiện thông thường xuyên và cần thiết nhập vượt lên trước tình giải giải toán. Để giới hạn sơ sót trong các việc tính tích được đặt theo hướng, tao hoàn toàn có thể sử dụng PC đuc rút. Nội dung nội dung bài viết phù phù hợp với những loại máy CASIO fx 570VN Plus, CASIO fx 570 Es Plus –VINACAL 570 ES Plus 2 hoặc tương tự

Bạn đang xem: cách tính tích có hướng trên fx 570es plus

Bước 1: Nhấn mode 8: màn hình hiển thị hiện thị những vec tơ:

1: VctA                       2:  VctB

3: VctC                                      
 

Bước 2: Nhấn số 1: màn hình hiển thị hiện nay ra

VctA (m)         m?

1:3                   2:2

Nếu nhấn số một là lựa chọn đo lường và tính toán vec tơ nhập không khí 3 chiều Oxyz

Nếu nhấn số 2 là lựa chọn đo lường và tính toán vec tơ nhập không khí 2 chiều Oxy
 

Bước 3: Ở trên đây tao tiếp tục nhấn số 1,  màn hình hiện nay ra

A

[      0          0          0]
 

Bước 4: Nhập số mang đến hoành chừng x, rồi nhấn lốt vày.

Tương tự động mang đến tung chừng nó và cao chừng z

Ta tiếp tục kết thúc bước nhập tài liệu mang đến vec tơ A. Qua bước 5
 

Bước 5 : Nhấn Shift, nhấn 5, nhấn 1. Màn hình tảo về 

Xem thêm: điểm chuẩn vào đại học bách khoa hà nội

1: VctA  2:  VctB

3: VctC 

Ta nhấn số 2, nhấn số 1 rồi nhập tài liệu mang đến vec tơ B, như cách tiến hành mang đến vec tơ A

Nhập tài liệu mang đến vec tơ B kết thúc, tao tiếp bước 6
 

Bước 6:  Nhấn AC, nhấn shift 5, nhấn 3 để  lựa chọn vec tơ A.

Tiếp tục nhấn shift 5, nhấn 4 để lựa chọn vec tơ B

Màn hình tiếp tục xuất hiện sản phẩm của tích được đặt theo hướng theo đuổi tọa chừng [x, nó, z] 

Ngoài việc tích được tích được đặt theo hướng, tao cũng hoàn toàn có thể tích được cả tích vô phía như sau:

5 bước trước tiên như bên trên.

Bước 6: Nhấn AC, nhấn shift 5, nhấn 3 để  lựa chọn vec tơ A.

nhấn shift 5, nhấn 7 để lựa chọn tính tích vô hướng

nhấn shift 5, nhấn 4 để lựa chọn vectơ B

Nhấn = ta được sản phẩm tích vô hướng

(Mod Toán)

Xem thêm: giao an day them toan 9 ca nam