cách tính ma trận trên máy tính fx 580vn plus

Vì yêu tinh trận chỉ bắt gặp nhập công tác Cao đẳng, Đại học tập, Cao học tập, … nên nếu như khách hàng là học viên bạn cũng có thể quăng quật qua

Bạn đang xem: cách tính ma trận trên máy tính fx 580vn plus

Tính năng Matrix của dòng sản phẩm tính di động cầm tay CASIO fx 580 VN X được chấp nhận tất cả chúng ta gán tối nhiều 4 yêu tinh trận với cung cấp tối nhiều là 4 \times 4

Sau khi gán bạn cũng có thể triển khai những quy tắc tính như nằm trong, nhân nhị yêu tinh trận yêu tinh trận; yêu tinh trận nghịch tặc đảo; yêu tinh trận bình phương, lập phương; tấp tểnh thức; yêu tinh trận đơn vị chức năng, đem vị; …

1 Gán yêu tinh trận nhập biến đổi ghi nhớ yêu tinh trận

Chẳng hạn bản thân cần thiết gán yêu tinh trận A= \left(\begin{array}{llll} 9 & 2 & 7 & 3 \\ 8 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 5 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{array}\right)B= \left(\begin{array}{llll} 2 & 8 & 7 & 5 \\ 5 & 6 & 7 & 0 \\ 5 & 2 & 7 & 1 \\ 9 & 7 & 5 & 3 \end{array}\right) thứu tự nhập biến đổi ghi nhớ MatA và MathB thì triển khai tuần tự động theo gót công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn Matrix

Bước 2 gán yêu tinh trận A nhập biến đổi ghi nhớ MatA

Bước 2.1 nhấn phím 1 nhằm lựa chọn MatA => nhập 4 nhằm khai báo yêu tinh trận đem 4 dòng sản phẩm => nhập 4 nhằm khai báo yêu tinh trận đem 4 cột

Bước 2.3 nhấn thứu tự những phím nhằm nhập những thành phần của yêu tinh trận

Bước 3 gán yêu tinh trận B nhập biến đổi ghi nhớ MatB

Bước 3.1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 1 nhằm lựa chọn Define Matrix

Bước 3.2 nhấn phím 2 nhằm lựa chọn MatB => nhập 4 nhằm khai báo yêu tinh trận đem 4 dòng sản phẩm => nhập 4 nhằm khai báo yêu tinh trận đem 4 cột

Bước 3.3 nhấn thứu tự những phím nhằm nhập những thành phần của yêu tinh trận

Chẳng hạn bản thân cần thiết tính tổng của yêu tinh trận A và B thì triển khai tuần tự động theo gót công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn Matrix Calc

Bước 2 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn MatA

Bước 3 nhấn phím +

Bước 4 nhấn phím OPNT => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn MatB

Bước 5 nhấn phím =

Ma trận tổng vừa vặn tìm kiếm được tiếp tục tự động hóa được gán nhập bộ nhớ lưu trữ MatAns. Để đơn giản và giản dị bạn cũng có thể coi nó như bộ nhớ lưu trữ Ans nhập cách thức đo lường và tính toán thường thì tuy nhiên độ quý hiếm ở đấy là yêu tinh trận

Xem tăng Cộng, nhân nhị yêu tinh trận yêu tinh trận

3 Ma trận nghịch tặc đảo

Chẳng hạn bản thân cần thiết lần yêu tinh trận nghịch tặc hòn đảo của yêu tinh trận A thì triển khai tuần tự động theo gót công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn MatA

Bước 2 nhấn phím x^{-1}

Bước 3 nhấn phím =

Xem tăng Ma trận nghịch tặc đảo

Xem thêm: x1^2 x2^2 khai triển

4 Ma trận bình phương và lập phương

Chẳng hạn bản thân cần thiết bình phương yêu tinh trận A thì triển khai tuần tự động theo gót công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím OPNT => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn MatA

Bước 2 nhấn phím x^2

Bước 3 nhấn phím =

Để lập phương yêu tinh trận A các bạn hãy triển khai tương tự động tuy nhiên ở Bước 2 các bạn hãy nhấn phím SHIFT => nhấn phím x^2

Xem tăng Ma trận bình phương, lập phương

5 Định thức

Chẳng hạn bản thân cần thiết tính tấp tểnh thức của yêu tinh trận A thì triển khai tuần tự động theo gót công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 2 nhằm lựa chọn Determinant

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn MatA

Bước 3 nhấn phím =

Xem tăng Định thức

6 Ma trận đơn vị

Chẳng hạn bản thân cần thiết lần yêu tinh trận đơn vị chức năng I_4 thì triển khai tuần tự động theo gót công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn mệnh lệnh Identity

Bước 2 nhập 4

Bước 3 nhấn phím =

Xem tăng Ma trận đơn vị chức năng, đem vị

7 Ma trận đem vị

Chẳng hạn bản thân cần thiết lần yêu tinh trận đem vị của yêu tinh trận A thì triển khai tuần tự động theo gót công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím  => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn Transposition

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn MatA

Bước 3 nhấn phím =

8 Lời kết

Tính năng Matrix của dòng sản phẩm tính di động cầm tay CASIO fx 580 VN X ngoài được chấp nhận tất cả chúng ta triển khai những quy tắc tính với yêu tinh trận mà còn phải được chấp nhận tất cả chúng ta lần hạng của yêu tinh trận

Xa rộng lớn tất cả chúng ta còn rất có thể phần mềm chức năng này nhằm …

  • Tính diện tích S tam giác
  • Tính diện tích S hình bình hành
  • Tính thể tích tứ diện
  • Tính thể tích hình hộp
  • Tính khoảng chừng từ là 1 điểm đến chọn lựa một đường thẳng liền mạch nhập ko gian
  • Tính khoảng cách thân thuộc hai tuyến đường trực tiếp chéo cánh nhau

Xin Chào thân ái và hứa hẹn tái ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp theo

Xem thêm: số vô tỉ. căn bậc hai số học