cách tính đạo hàm bằng máy tính casio fx 580vn

Chức năng tính đạo hàm nhập PC Casio fx-580VN X tiếp tục được cho phép tất cả chúng ta tính đạo hàm của hàm số một biến

Bạn đang xem: cách tính đạo hàm bằng máy tính casio fx 580vn

Tuy vẫn ko được hiển thị bên dưới dạng tường minh tuy nhiên nếu như biết phương pháp kết phù hợp với công thức Table tất cả chúng ta vẫn giải quyết và xử lý được những câu tính đạo hàm nhập Kỳ thi đua Trung học tập Phổ thông Quốc gia

1 Đạo hàm bên trên một điểm

Phím  cho luật lệ tất cả chúng ta tính đạo hàm bên trên một điểm cho tới trước

Khi hàm số với chứa chấp những dung lượng giác, dung lượng giác ngược thì các bạn ghi nhớ thiết lập Radian thực hiện đơn vị chức năng góc đem định

1.1 Đạo hàm cung cấp một

Ví dụ 1.1.1

Tính f'(2) biết f(x)=\dfrac{x^2+2x+3}{5x+7}

Bước 1 Nhấn phím

Bước 2 Nhập hàm số => nhập điểm lấy đạo hàm

Bước 3 Nhấn phím =

Vậy f'(2) \approx 0.1626297578

Ví dụ 1.1.2

Tính f'(\pi) biết f(x)=\sin(2x+3).\cos(5x^2+7x+11)

Vậy f'(\pi) \approx -4.881154637

1.2 Đạo hàm cung cấp hai

Máy tính Casio fx-580VN X ko tương hỗ tất cả chúng ta tính thẳng đạo hàm cung cấp nhì tuy nhiên tất cả chúng ta với vẫn thể tính con gián tiếp dựa vào khái niệm mặt mũi dưới

    \[f''(x_0)=\lim_{h \rightarrow 0} \dfrac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}\]

Giả sử tất cả chúng ta cần thiết tính f''(x_0)

Bước 1 Gán 10^{-9} nhập đổi thay ghi nhớ A

Bước 2 Tính f'(A+x_0) => gán thành phẩm nhập đổi thay ghi nhớ B

Bước 3 Tính f'(x_0) => gán thành phẩm nhập đổi thay ghi nhớ C

Bước 4 Tính \dfrac{B-C}{A}

Chú ý 1.2

Phương pháp này chỉ đã cho ra thành phẩm tầm tuy vậy với dạng bài bác kiểm tra/ thi đua trắc nghiệm thì vẫn dùng được

Ví dụ 1.2.1

Tính f''(2) biết f(x)=\dfrac{x^2+2x+3}{5x+7}

Bước 1 Gán 10^{-9} nhập biến ghi nhớ A

Bước 2 Tính f'(A+2) => gán nhập biến ghi nhớ B

Bước 3 Tính f'(2) => gán nhập biến ghi nhớ C

Bước 4 Tính \dfrac{B-C}{A}

Vậy f''(2) \approx \dfrac{11}{500}

Ví dụ 1.2.2

Tính f''(\pi) biết f(x)=\sin(2x+3).\cos(5x^2+7x+11)

Vậy f''(\pi) \approx -73.10934

3 Ứng dụng nhập Kỳ thi đua Trung học tập Phổ thông Quốc gia

Tính đạo hàm của hàm số h(x) với những phương án A, B, C, D cho tới trước

Bước 1 Thiết lập dùng cả hàm f(x) và hàm g(x)

Bước 2 Chọn công thức Table

Bước 3 Nhập f(x) là đạo hàm của h(x) trừ hàm số ở phương án A

Xem thêm: tìm m để hàm số đồng biến trên đoạn

Bước 4 Nhập g(x) là đạo hàm của h(x) trừ hàm số ở phương án B

Bước 5 Nhập Start=1, End=30 và Step=1

Bước 6 Quan sát giá chỉ trị

  • Nếu với hàm số nào bằng không hoặc gần vày không thì lựa chọn phương án tương ứng
  • Nếu không tồn tại thì nhấn phím AC, rồi tiến hành lại Bước 3, 4 cho phương án C và D

Câu trăng tròn, Mã đề thi đua 120, Năm 2019

Hàm số y=\log _{2} \sqrt{x^{2}+x} với đạo hàm là hàm

A. y'=\dfrac{2 x+1}{(x^{2}+x)}

B. y'=\dfrac{2 x+1}{2(x^{2}+x) \ln 2}

C. y'=\dfrac{2 x+1}{(x^{2}+x) \ln 2}

D. y'=\dfrac{(2 x+1) \ln 2}{2(x^{2}+x)}

Bước 1 Nhập hàm f(x)

Bước 2 Nhập hàm g(x)

Bước 3 Nhập Start = 1, End = 30, Step = 1

Bước 4 Nhấn phím =

Quan sát độ quý hiếm tớ thấy độ quý hiếm của hàm g(x) tiệm cận 0. Vậy B là đáp án

Câu 10, Đề thi đua tìm hiểu thêm, Năm 2021

Đạo hàm của hàm số y=2^x

Bước 1 Nhập hàm f(x)

Bước 2 Nhập hàm g(x)

Bước 3 Nhập Start = 1, End = 30, Step = 1

Bước 4 Nhấn phím =

Quan sát độ quý hiếm tớ thấy độ quý hiếm của hàm f(x) tiệm cận 0. Vậy A là đáp án

Câu 19, Mã đề thi đua 101, Năm 2019

Hàm số y=2^{x^2-3x} với đạo hàm là

A. (2x-3).2^{x^2-3x}.\ln 2

B. 2^{x^2-3x}.\ln 2

C. (2x-3).2^{x^2-3x}

D. (x^2-3x).2^{x^2-3x-1}

Bước 1 Nhập hàm f(x)

Bước 2 Nhập hàm g(x)

Bước 3 Nhập Start = 1, End = 30, Step = 1

Bước 4 Nhấn phím =

Quan sát độ quý hiếm tớ thấy độ quý hiếm của hàm f(x) tiệm cận 0. Vậy A là đáp án

Xem thêm: hình nón hình nón cụt diện tích xung quanh và thể tích của hình nón hình nón cụt