cách tìm thừa số nguyên to bằng máy tính casio fx 570es plus

Ôn tập dượt toán 6

Câu hỏi

các chúng ta ơi phân tách số rời khỏi quá số nhân tố thì thực hiện thế nào là với PC FX-570PLUS

Cửu vĩ linh hồ nước Kurama

24 mon 10 năm nhâm thìn khi 20:23

giúp bản thân với bản thân cần thiết vội vàng lắm!!!!

567 phân tách rời khỏi quá số nhân tố thế nào???

Xem chi tiết

Nguyễn Sáng

19 mon 10 năm nhâm thìn khi 21:13

1Phân tích những số sau rời khỏi quá số nguyên vẹn tố:a) 30;70;42; b) 16;48;36;81 c) 10;100;1000;10 0002.An phân tách những số 24;84;40 rời khỏi quá số nhân tố như sau: 242.3.4 842.3.14 402.2.2.5An thực hiện như trê sở hữu đích thị ko? hãy sửa lại nhập tình huống An thực hiện ko đúng3.Tra bảng những số nhân tố nhỏ rộng lớn 1000 nhằm dò la tư số nhân tố nằm trong lòng 200 và 2304.Phân tích số 221 kết quả của nhị quá số nhân tố.

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Hong Ngoc Khanh

11 mon 10 năm nhâm thìn khi 13:55

1.Phân tích những số tại đây rời khỏi quá số nguyên tố rồi cho biết thêm từng số cơ chia hết cho tới các số nhân tố nào?a) 80  ; b) 125  ; c) 279  ; d) 300  ; e) 324  ; f) 4402. Trong những cơ hội phân tách rời khỏi quá sô nhân tố tại đây sở hữu ở đâu ko đích thị thì nên sửa lại cho tới đích thị.a) 60 22 . 15 b) 180 2 . 32 . 10c) 255 5 . 51d) 294 6 . 72Giúp mk với những bạn!

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Kirigaya Kazuto

19 mon 10 năm nhâm thìn khi 1:45

Cách ghi chép nào là được gọi là phân tách số 120 rời khỏi quá số nhân tố :

Xem chi tiết

Hong Ngoc Khanh

11 mon 10 năm nhâm thìn khi 16:46

Xem thêm: Cà Khịa Tv- Xem Bóng Đá Trực Tiếp Full Hd, m Thanh Sống Động

Phân tích những số sau rời khỏi quá số nhân tố rồi dò la hội tụ ccasc ước của từng số cơ.

36;70;82;100;125;140

Giúp mk với!

Xem chi tiết

Kirigaya Kazuto

10 mon 11 năm nhâm thìn khi 11:58

Biết số bất ngờ abc Lúc phân tách rời khỏi quá số nhân tố sở hữu quá số 3 và quá số 7 . Chứng tỏ rằng a+19b+4c cũng có thể có đặc thù đó

Xem chi tiết

huynh phong thien

18 mon 12 năm nhâm thìn khi 18:56

phân tích những số sau 52, 18, 24, 30, 14, 21,56 rời khỏi quá số nhân tố

Xem chi tiết

Trần Phương Thảo

31 mon 10 năm nhâm thìn khi 11:38

Phân tích những số sau rời khỏi quá số nguyên vẹn tố:

a)525

b)7500

c)2003

Xem chi tiết

Kirigaya Kazuto

Xem thêm: tam sinh tam thế thập lý đào hoa facebook

9 mon 11 năm nhâm thìn khi 21:28

Tìm số bất ngờ abc biết abc Lúc phân tách rời khỏi quá số nhân tố sở hữu quá số 3 và quá số 7

Xem chi tiết