cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng máy tính casio 570es

Tìm UCLN và BCNN của small dpi{80} fn_jvn 370368; 11514 và  small dpi{80} fn_jvn 2

Bạn đang xem: cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng máy tính casio 570es

Trích đề đua gỏi toán nhanh chóng bên trên PC 2012-2013 Q10 TPHCM

Bài Làm giải sử dụng máy tính Casio fx570ES PLUS

Tìm UCLN và BCNN của small dpi{80} fn_jvn 370368; 11514 và  small dpi{80} fn_jvn 2

Ta lần UCLN và BCNN của 37036811514

Do 370368 và 11514 ko đơn giản và giản dị được nên tớ lần bằng phương pháp sau

Ta ghi nhập máy small dpi{80} fn_jvn A=left | A-B 
ight |:B=left | B-A 
ight| rồi tớ ấn CALC

Nhập A= 370368

         B = 11514

và ấn cho tới Lúc máy trả về 0 ấn 1 đợt nữa thì máy trả về UCLN là 6

Cách ấn máy AABBBA

Xem thêm: phim ma thai lan

Ta đem UCLN của 370368115146

dpi{80} fn_jvn BCNN=frac{370368	imes 11514}{6 }=710736192

Tìm UCLN,BCNN  3703682

dpi{80} fn_jvn frac{370368}{2}=185184

dpi{80} fn_jvn UCLN =370368div 185184=2

dpi{80} fn_jvn BCNN =370368

Tìm UCLN,BCNN  11514 và 2

dpi{80} fn_jvn frac{11514}{2}=5757

dpi{80} fn_jvn UCLN =11514div 5757=2

Xem thêm: con gai chi hang tap 22

BCNN =11514

UCLN và BCNN của 370368; 11514 và 2 là

UCLN  = 2 , BCNN=710736192