cách bấm số phức trên máy tính fx 580vn

Tính năng Complex của dòng sản phẩm tính di động cầm tay CASIO fx 580 VN X được cho phép tất cả chúng ta tiến hành những quy tắc tính với những số phức một cơ hội đúng đắn và nhanh chóng chóng

Các quy tắc tính được tương hỗ là nằm trong, trừ, nhân, chia; lũy quá, khai căn bậc hai; acgumen, số phức liên hợp; phần thực, phần ảo, môđun; …

Bạn đang xem: cách bấm số phức trên máy tính fx 580vn

Muốn nhập được những số phức, ham muốn tiến hành được những quy tắc toán với những số phức việc làm trước tiên bạn phải thực hiện là há tác dụng số phức

Nhấn phím HOME => nhấn phím 2 nhằm lựa chọn Complex để há tác dụng số phức

Nhấn phím ENG nhằm nhập đơn vị chức năng ảo i

2 Cộng, trừ, nhân và phân chia số phức

Chẳng hạn bản thân cần thiết tính tổng, hiệu, tích, thương của số phức 2+3i5+7i thì tiến hành tuần tự động bám theo quá trình mặt mũi dưới

Xem thêm thắt Cộng, trừ, nhân, phân chia số phức

3 Lũy quá số phức

Chẳng hạn bản thân cần thiết bình phương và lập phương số phức 3+4i thì tiến hành tuần tự động bám theo quá trình mặt mũi dưới

4 Khai căn bậc nhì số phức

Chẳng hạn bản thân cần thiết khai căn bậc nhì của số phức 3+4i thì tiến hành tuần tự động bám theo quá trình mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím \sqrt{\square} => nhấn phím SHIFT => nhấn phím ( => nhập 3+4i

Bước 2

Bước 2.1 nhấn phím  => nhấn phím  => nhập \angle => nhấn phím 

Bước 2.2 nhấn phím OPNT => nhấn phím 1 nhằm lựa chọn Argument

Bước 2.3 nhập 3+4i => nhấn phím ) => nhấn phím  => nhập 2

Bước 3 nhấn phím =

Vậy căn bậc nhì của số phức 3+4i2+i-2-i

Xem thêm thắt Lũy quá, khai căn bậc nhì số phức

5 argument số phức

Chẳng hạn bản thân cần thiết lần argument của số phức 1+\sqrt{3}i thì tiến hành tuần tự động bám theo quá trình mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 nhằm chọn Argument

Xem thêm: d day vietsub

Bước 2 nhập số phức 1+\sqrt{3}i => nhấn phím =

6 Số phức liên hợp

Chẳng hạn bản thân cần thiết lần số phức phối hợp của số phức 2+3i thì tiến hành tuần tự động bám theo quá trình mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 2 nhằm lựa chọn Conjugate

Bước 2 nhập 2+3i => nhấn phím =

Xem thêm thắt Acgumen, số phức liên hợp

7 Phần thực và phần ảo số phức

Chẳng hạn bản thân cần thiết lần phần thực và phần ảo của số phức 2+3i thì tiến hành tuần tự động bám theo quá trình mặt mũi dưới

Tìm phần thực

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm chọn Real Part

Bước 2 nhập 2+3i => nhấn phím =

Tìm phần ảo

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 nhằm chọn Imaginary Part 

Bước 2 nhập 2+3i => nhấn phím =

Hình hình ảnh này chưa xuất hiện tính chất alt; thương hiệu tệp của chính nó là so-phuc-casio-fx-580-vn-x-29.png

8 Mô đun của số phức

Chẳng hạn bản thân cần thiết lần tế bào đun của số phức 1+\sqrt{3}i thì tiến hành tuần tự động bám theo quá trình mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím (

Bước 2 nhập 1+\sqrt{3}i => nhấn phím =

Xem thêm: phim vkool

Xem thêm thắt Phần thực, phần ảo, môđun số phức

9 Lời kết

Tính năng số phức / Complex của dòng sản phẩm tính di động cầm tay CASIO fx 580 VN X còn được cho phép bọn chúng ta

  • Chuyển thay đổi số phức kể từ dạng đại số quý phái dạng lượng giác
  • Chuyển thay đổi số phức kể từ dạng lượng giác quý phái dạng đại số
  • Khai căn bậc tía, bậc tư, bậc n số phức
  • Chuyển thay đổi số phức kể từ dạng đại số quý phái dạng mũ

Xin Chào thân ái và hứa hội ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp theo