cách bấm log trên máy tính fx 580vn tính ph

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

Đáp án:

pH=-lg[H$^{+}$]

ấn mt là (-) → shift (-)  → độ đậm đặc H$^{+}$ cần thiết thay đổi (VD: 1,5.10$^{-10}$) → ) và ấn =

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

Đáp án:

cách ấn mt: 

phím (-) ⇒ phím shift + phím (-) ⇒ nhập độ đậm đặc [H+] và ấn =

Giải mến công việc giải:

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

4 vote

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

$pH =  - \log \left( {\left[ {{H^ + }} \right]} \right)$

Cách ấn máy tính: Phím (-) → Phím Shift + (-) → nhập độ đậm đặc ${H^ + }$ → ấn phím “=”

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

Xem thêm: bài tập giới hạn hàm số giải tích 1