các ước nguyên tố a của 18 là

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

$Ư(18)=\{1;2;3;6;14;18\}$

Vì là số yếu tắc $\to$ Ước yếu tắc của `18` là `2` và `3`

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem tăng (3)

 • avatar

  bn í bảo bn í kì `1` à

 • avatar

  Ủa nhỏ mới nhất vô lớp 6 kêu học tập số âm

 • avatar

  ơ thek cần chả lời nói không hề thiếu chứ

 • avatar

  /-/ Mợt vượt lên trên mới nhất vô tuy nhiên học tập số âm cx lạy

 • thek nhỡ em sở hữu ước mơ vaofd dội tuyển chọn toán học tập âm rồi thì sao `=>` Vẫn cần lênh láng đủ

 • avatar

  Hỏi tus tính sau

 • avatar

  uk

 • avatar

  Tìm những số đương nhiên x, sao cho a) x là ước của 12 và 3 nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì x lại nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì 15 b) x là bội của 4 và 10 nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì x lại nhỏ rộng lớn 36

avatar

`Ư(18)={+-1;+-2;+-3;+-6;+-9;+-18}`

Vậy những ước yên tĩnh tố của `18` là:`+-2;+-3`

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 10 học kì 2 có đáp an