các tính chất của căn bậc hai số học

Giải bài bác 9: Các đặc thù của căn bậc nhị số học tập - Sách VNEN toán 9 tập dượt 1 trang 08. Phần bên dưới tiếp tục chỉ dẫn vấn đáp và trả lời những thắc mắc vô bài học kinh nghiệm. Cách thực hiện cụ thể, dễ dàng nắm bắt, Hi vọng những em học viên cầm chất lượng kỹ năng bài học kinh nghiệm.

Bạn đang xem: các tính chất của căn bậc hai số học

A. B. Hoạt động phát động và tạo hình con kiến thức

Đọc kĩ nội dung sau

  • Với a $\geq $ 0; b $\geq $ 0 thì $\sqrt{a.b}=\sqrt{a}.\sqrt{b}$

* Chú ý:

  • Định lí bên trên hoàn toàn có thể không ngừng mở rộng mang đến tích của tương đối nhiều quá số ko âm
  • Có thể vận dụng lăm le lí trrn theo hướng kể từ nên quý phái ngược, tức là với những số a $\geq $ 0, b $\geq $ 0, tớ có: $\sqrt{a}.\sqrt{b}=\sqrt{a.b}$

B. Bài tập dượt và chỉ dẫn giải

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 09 sách VNEN 9 tập dượt 1

Tính:

a) $\sqrt{50.98}$ ;                 b) $\sqrt{2,5.12,1}$ ;                         c) $\sqrt{17.51.27}$ ;

d) $\sqrt{32.128}$ ;                  e) $\sqrt{3,2.7,2.49}$ ;                          g) $\sqrt{2,5.12,5.20}$.

Câu 2: Trang 09 sách VNEN 9 tập dượt 1

Tính:

a) $\sqrt{1,8}$.$\sqrt{0,2}$ ;         b) $\sqrt{500}$.$\sqrt{3,2}$ ;          c) $\sqrt{500}$.$\sqrt{1,25}$ ;        d) $\sqrt{1,5}$.$\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Câu 3: Trang 09 sách VNEN 9 tập dượt 1

Tính:

a) $\sqrt{40^{2} - 24^{2}}$ ;                                       b) $\sqrt{52^{2} - 48^{2}}$.

Xem thêm: bài tập tính ma trận a mũ n

Câu 4: Trang 09 sách VNEN 9 tập dượt 1

Tìm số x ko âm, biết:

a) $\sqrt{4x}$ = 8 ;          b) $\sqrt{0,7x}$ = 6 ;     c) 9 - 4$\sqrt{x}$ = 1 ;             d) $\sqrt{5x}$ < 6.

D.E.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 09 sách VNEN 9 tập dượt 1

Đọc sơ đồ dùng sau và tuyên bố những quy tắc "Khai phương một tích" và "Nhân nhị căn bậc hai"

Câu 2: Trang 10 sách VNEN 9 tập dượt 1

a) Tìm số m $\geq $ 0 biết $\sqrt{25m}$ = $\sqrt{3}$ ; 

b) Tìm số n $\geq $ 2 biết $\sqrt{144(n - 2)}$ = 36 .

Câu 3: Trang 10 sách VNEN 9 tập dượt 1

Tính chừng lâu năm cạnh nó vô hình sau:

Từ khóa lần kiếm: giải bài bác 2 Các đặc thù của căn bậc nhị số học tập, Các đặc thù của căn bậc nhị số học tập trang 08 vnen toán 9, bài bác 2 sách vnen toán 9 tập dượt 1, giải sách vnen toán 9 tập dượt 1 cụ thể dễ dàng nắm bắt

Xem thêm: đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị

Giải bài bác tập dượt những môn khác