các ngành đại học bách khoa hà nội 2021

Chỉ chi tiêu – Mã xét tuyển chọn Đại học tập chủ yếu quy dự loài kiến năm 2021

Bạn đang xem: các ngành đại học bách khoa hà nội 2021

 1. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
 • Chỉ chi tiêu dự kiến: 7000
 • 3 cách thức xét tuyển: (1) Xét tuyển chọn tài năng; (2) Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm kỳ đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2021; (3) Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm Kỳ đua Review suy nghĩ (xét tuyển chọn riêng)
 • Phương thức đăng ký:
  • Xét tuyển chọn tài năng: ĐK online
  • Đăng ký dự Kỳ đua Review tư duy: ĐK online
  • Đăng ký xét tuyển: theo đuổi quy ấn định của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo
 • Trang vấn đề đầu tiên, địa điểm truy vấn ĐK online: https://ts.hust.edu.vn
 1. Xét tuyển chọn tài năng(dự loài kiến 10 – 20% tổng tiêu chí, nhập cơ con số tuyển chọn trực tiếp từng ngành không thực sự 30% tiêu chí của ngành đó)

1.1. Xét tuyển chọn trực tiếp theo đuổi quy ấn định của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo: sỹ tử tham gia Kỳ đua lựa chọn team tuyển chọn vương quốc tham dự cuộc thi Olympic quốc tế; sỹ tử giành giải trong những kỳ đua HSG vương quốc (nhất, nhì, ba) những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học tập, Ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật.

1.2. Xét tuyển chọn trực tiếp địa thế căn cứ thành phẩm đua chứng từ khảo thí ACT, SAT, A-Level và IELTS so với sỹ tử sở hữu điểm tầm công cộng học hành từng năm học tập lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên trên, rõ ràng như sau:

 • Xét tuyển chọn trực tiếp nhập toàn bộ những ngành / lịch trình huấn luyện và giảng dạy so với sỹ tử sở hữu chứng từ ACT, SAT, A-level đạt ngưỡng quy ấn định của Trường. Đối với chứng từ A-level, những môn học tập nên phù phù hợp với ngành dự tuyển chọn.
 • Xét tuyển chọn trực tiếp nhập những ngành/chương trình Ngôn ngữ Anh và Kinh tế vận hành so với sỹ tử sở hữu chứng từ IELTS (Academic) kể từ 6.5 trở lên trên (hoặc tương đương).

1.3. Xét làm hồ sơ năng lượng phối kết hợp phỏng vấn giành riêng cho sỹ tử sở hữu điểm tầm công cộng học hành từng năm học tập lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên trên và đáp ứng nhu cầu một trong những ĐK sau:

 1. a) Thí sinh nằm trong hệ chuyên nghiệp (gồm chuyên nghiệp Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học tập, Tiếng Anh) của những ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp bên trên cả nước.
 2. b) Thí sinh được lựa chọn tham gia Kỳ đua HSG xuất sắc vương quốc hoặc giành giải Nhất, Nhì, Ba cấp cho tỉnh/thành phố những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học tập, Tiếng Anh bậc THPT; sỹ tử được lựa chọn tham gia cuộc đua khoa học kỹ thuật cấp cho vương quốc bởi Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tổ chức; sỹ tử tham gia Vòng đua tháng/quý/năm cuộc đua Đường Tột Đỉnh Olympia của Đài Truyền hình VN.
 3. c) Thí sinh sở hữu chứng từ giờ Anh quốc tế IELTS (Academic) 6.0 trở lên trên hoặc tương tự được ĐK xét tuyển chọn nhập những ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh tế vận hành.
 4. d) Thí sinh ko dùng quyền tuyển chọn trực tiếp theo đuổi quy ấn định của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.
 5. Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm Kỳ đua chất lượng nghiệp THPT(dự loài kiến 50 – 60% tổng chỉ tiêu)

Điều khiếu nại nhập cuộc cách thức xét tuyển chọn này: sỹ tử sở hữu điểm tầm 6 học tập kỳ của mỗi môn học ở bậc trung học phổ thông trong tổ phù hợp môn xét tuyển đạt kể từ 7.0 trở lên trên.

2.1. Điểm xét từng ngành/chương trình huấn luyện và giảng dạy được xác lập theo đuổi tổng điểm đua 03 môn đua của một trong những tổ hợp: A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (có tính thông số môn chủ yếu ở một vài ngành và điểm nằm trong ưu tiên theo đuổi quy ấn định của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo). Các tổng hợp A02 (Toán-Lý-Sinh), D26 (Toán-Lý-Đức), D28 (Toán-Lý-Nhật) và D29 (Toán-Lý-Pháp) được dùng nhằm xét tuyển chọn nhập một vài ngành đặc trưng của ngôi trường.

2.2. Thí sinh sở hữu chứng từ giờ Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương tự sở hữu thể được quy thay đổi điểm giờ Anh thay cho cho tới môn đua giờ Anh ở kỳ đua chất lượng nghiệp THPT để xét tuyển chọn nhập những ngành/chương trình huấn luyện và giảng dạy theo đuổi tổng hợp A01, D01, D07.

 1. Xét tuyển chọn vì thế thành phẩm Kỳ đua Review tư duy(dự loài kiến 30 – 40% tổng chỉ tiêu)

3.1. Kỳ đua được tổ chức triển khai sau Kỳ đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2021 bên trên 03 vị trí của Miền Bắc. Chỉ chi tiêu sơ tuyển chọn dự loài kiến là 8.000 – 10.000.

3.2. Thí sinh tham dự cuộc thi Bài đua tổng hợp nhập 180 phút, bao gồm 2 phần:

 • Phần đề nghị, bao gồm Toán (trắc nghiệm, tự động luận) và Đọc hiểu (trắc nghiệm), thời lượng dự loài kiến 120 phút
 • Phần tự động lựa chọn (trắc nghiệm), thời lượng dự loài kiến 60 phút, chọn một nhập 3 phần:
 • Tự chọn một (Mã tổ hợp: BK1): Lý – Hóa, so với sỹ tử ĐK xét tuyển chọn nhập những ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh
 • Tự lựa chọn 2 (Mã tổ hợp: BK2): Hóa – Sinh, so với sỹ tử ĐK xét tuyển chọn những ngành nằm trong khối Hóa – Thực phẩm – Sinh học tập – Môi trường
 • Tự lựa chọn 3 (Mã tổ hợp: BK3): Tiếng Anh, so với sỹ tử ĐK xét tuyển chọn nhập những lịch trình tiên tiến và phát triển (trừ lịch trình EE-EP, ET-E9, IT-EP, TE-EP), những lịch trình liên minh quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh (FL1, FL2), những ngành Kinh tế quản lí lý

Xem thêm: công cụ tính lãi suất kép theo tháng

3.3. Nội dung Bài đua Review suy nghĩ nằm trong lịch trình phổ thông với đòi hỏi ở những cường độ kỹ năng và kiến thức không giống nhau, kể từ thông hiểu cho tới áp dụng và áp dụng tạo ra.

 • Phần Toán tiếp tục bao hàm cả trắc nghiệm khách hàng quan liêu và tự động luận
 • Phần Đọc hiểu với nội dung đa số tương quan cho tới khoa học tập ngẫu nhiên, chuyên môn và technology tiếp tục Review tài năng gọi và năng lượng phân tách, giải thích văn phiên bản, bao quát, tổ hợp, biện luận về logic và tư duy kể từ văn phiên bản.

3.4. Sơ tuyển thí sinh ĐK tham lam dự Kỳ đua tấn công giá tư duy:

 • Xét theo đuổi điểm tầm 6 học tập kỳ trung học phổ thông của tổng 3 môn theo đuổi tổng hợp lựa chọn: Toán – Lý – Hóa; Toán – Hóa – Sinh; Toán – Văn –  Anh (tương ứng với tự động chọn một, 2, 3)
 • Điểm tầm 6 học tập kỳ của từng môn học tập ở bậc trung học phổ thông nhập tổng hợp môn sơ tuyển chọn đạt kể từ 7.0 trở lên trên.
 1. CHỈ TIÊU, MÃ XÉT TUYỂN VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Mã xét tuyển chọn cho những ngành/chương trình huấn luyện và giảng dạy, tổng hợp môn xét tuyển chọn và tiêu chí tuyển chọn sinh ĐH hệ chủ yếu quy năm 2021 như sau:

Danh mục và phân loại những lịch trình huấn luyện và giảng dạy (59 chương trình)

TT  Chương trình/ngành khoét tạo Tổ phù hợp 1 Tổ phù hợp 2 Tổ phù hợp 3 Tổ phù hợp bài bác KTTD
A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN
1 BF1-Kỹ thuật Sinh học A00 B00   BK1, BK2
2 BF2-Kỹ thuật Thực phẩm A00 B00   BK1.BK2
3 CH1-Kỹ thuật Hóa học A00 B00 D07 BK2
4 CH2-Hóa học A00 B00 D07 BK2
5 CH3-Kỹ thuật In A00 B00 D07 BK2
6 ED2-Công nghệ Giáo dục A00 A01 D01 BK1
7 EE1-Kỹ thuật Điện A00 A01   BK1
8 EE2-Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa A00 A01   BK1
9 EM1-Kinh tế Công nghiệp A00 A01 D01 BK3
10 EM2-Quản lý Công nghiệp A00 A01 D01 BK3
11 EM3-Quản trị Kinh doanh A00 A01 D01 BK3
12 EM4-Kế toán A00 A01 D01 BK3
13 EM5-Tài chính Ngân hàng A00 A01 D01 BK3
14 ET1-Kỹ thuật Điện tử Viễn thông A00 A01   BK1
15 EV1-Kỹ thuật Môi trường A00 B00 D07 BK2
16 EV2-Quản lý Tài vẹn toàn và Môi trường A00 B00 D07 BK2
17 FL1-Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ D01      
18 FL2-Tiếng Anh có tính chuyên nghiệp quốc tế D01      
19 HE1-Kỹ thuật Nhiệt A00 A01   BK1
20 IT1-Khoa học tập Máy tính A00 A01   BK1
21 IT2-Kỹ thuật Máy tính A00 A01   BK1
22 ME1-Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử A00 A01   BK1
23 ME2-Kỹ thuật Cơ khí A00 A01   BK1
24 MI1-Toán Tin A00 A01   BK1
25 MI2-Hệ thống vấn đề quản lí lý A00 A01   BK1
26 MS1-Kỹ thuật Vật liệu A00 A01 D07 BK1
27 PH1-Vật lý Kỹ thuật A00 A01 A02 BK1
28 PH2-Kỹ thuật Hạt nhân A00 A01 A02 BK1
29 PH3-Vật lý Y khoa A00 A01 A02 BK1
30 TE1-Kỹ thuật Ô tô A00 A01   BK1
31 TE2-Kỹ thuật Cơ khí động lực A00 A01   BK1
32 TE3-Kỹ thuật Hàng không A00 A01   BK1
33 TX1-Kỹ thuật Dệt May A00 A01   BK1
B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ELITECH
1 BF-E12-Kỹ thuật Thực phẩm A00 B00   BK1, BK3
2 CH-E11-Kỹ thuật Hóa dược A00 B00 D07 BK3
3 EE-E18-Hệ thống năng lượng điện và tích điện tái mét tạo A00 A01   BK1, BK3
4 EE-E8-Kỹ thuật tinh chỉnh – Tự động hóa A00 A01   BK1, BK3
5 EE-EP-Tin học tập công nghiệp và Tự động hóa A00 A01  D29 BK1
6 EM-E13-Phân tích Kinh doanh D07 A01 D01 BK3
7 EM-E14-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D07 A01 D01 BK3
8 ET-E4-Kỹ thuật Điện tử Viễn thông A00 A01   BK1, BK3
9 ET-E5-Kỹ thuật Y sinh A00 A01   BK1, BK3
10 ET-E9-Hệ thống nhúng lanh lợi và IoT A00 A01 D28 BK1
11 ET-E16-Truyền thông số kỹ thuật và Kỹ thuật nhiều phương tiện A00 A01   BK1, BK3
12 IT-E6-Công nghệ tin tức Việt-Nhật A00 A01 D28 BK1
13 IT-E7-Công nghệ tin tức Global ICT A00 A01   BK1, BK3
14 IT-E10-Khoa học tập Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo A00 A01   BK1, BK3
15 IT-E15-An toàn không khí số A00 A01   BK1, BK3
16 IT-EP-Công nghệ tin tức Việt-Pháp A00 A01 D29 BK1
17 ME-E1-Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử A00 A01   BK1, BK3
18 MS-E3-KHKT Vật liệu A00 A01   BK1, BK3
19 TE-E2-Kỹ thuật Ô tô A00 A01   BK1, BK3
20 TE-EP-Cơ khí Hàng ko Việt-Pháp A00 A01 D29 BK1
C. CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ
1 ET-LUH-Điện tử Viễn thông-Leibniz Hannover (Đức) A00 A01 D26 BK1
2 ME-GU-Cơ khí Chế tạo ra máy-Griffith (Úc) A00 A01   BK1, BK3
3 ME-LUH-Cơ năng lượng điện tử-Leibniz Hannover (Đức) A00 A01 D26 BK1
4 ME-NUT-Cơ năng lượng điện tử-Nagaoka (Nhật Bản) A00 A01 D28 BK1
5 TROY-BA-Quản trị Kinh doanh-Troy (Hoa Kỳ) A00 A01   BK1, BK3
6 TROY-IT-Khoa học tập Máy tính-Troy (Hoa Kỳ) A00 A01   BK1, BK3

Các chương trình tài năng: Tổ chức xét tuyển chọn sau khoản thời gian nhập học

1 Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử  (Hệ thống Cơ năng lượng điện tử lanh lợi và Rôbốt)
2 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
3 Điều khiển và Tự động hoá thông minh
4 Khoa học tập Máy tính
5 Toán – Tin
6 Vật lý chuyên môn (Công nghệ Nano và Quang năng lượng điện tử)
7 Kỹ thuật Hoá học

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI MỞ NĂM 2021

TT Tên ngành/ lịch trình khoét tạo Xét điểm đua TNTHPT Xét điểm đua Review tư duy
Mã xét tuyển Mã xét tuyển
1 An toàn không khí số

Cyber Security (CT Tiên tiến)

IT – E15 IT-E15x
2 Kỹ thuật nhiều phương tiện (CT Tiên tiến) ET-E16 ET-E16x
3 Hệ thống năng lượng điện và tích điện tái mét tạo (CT Tiên tiến) EE – E18 EE-E18x
4 Quản lý khoáng sản môi trường EV2 EV2x
5 Vật lý nó khoa PH3 PH3x
 1. CÁC MỐCTHỜI GIAN (DỰ KIẾN) CẦN LƯU Ý
 • Từ 15/3 – 11/4/2021: Mở ĐK xét tuyển chọn tài năng bên trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
 • Từ 01/4 – 30/4/2021: Mở ĐK tham gia bài bác đánh giá suy nghĩ bên trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
 • Trước 16/5/2021: Thông báo thành phẩm sơ tuyển chọn tham gia Bài đánh giá tư duy
 • Từ 17/5 – 31/5/2021: Phỏng vấn sỹ tử diện xét tuyển chọn theo đuổi làm hồ sơ năng lực
 • Từ 14/6 – 20/6/2021: Công tía thành phẩm xét tuyển chọn tài năng (cho cả 3 phương thức)
 • Tháng 6/2021: Tổ chức Bài đánh giá tư duy
 • Trước 18/7/2021: Thông báo thành phẩm Bài đánh giá tư duy

Ghi chú: Lịch dự loài kiến rất có thể thay cho thay đổi nhằm phù phù hợp với plan công cộng của kỳ đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển chọn ĐH năm 2021.

Xem thêm: chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9

 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ HOẶC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
 2. Website của trường:http://hust.edu.vn
 • Cung cấp cho vấn đề công cộng về ngôi trường ĐHBK Hà Nội;
 • Thông tin cậy về cách thức, đề án tuyển chọn sinh: coi mục TUYỂN SINH;
 • Thông tin cậy về những mẫu mã khoét tạo: coi mục ĐÀO TẠO;
 • Thông tin cậy về SV, ngân sách học phí, học tập bổng: coi mục SINH VIÊN;
 1. Website tuyển chọn sinh:http://ts.hust.edu.vn
 • Cung cấp cho những vấn đề tuyển chọn sinh thông thường xuyên;
 • Cung cấp cho vấn đề về những ngành/chương trình khoét tạo;
 • Thông tin cậy về ngân sách học phí, học tập bổng;
 • Các lịch trình tư vấn phía nghiệp; tư vấn tuyển chọn sinh; trả lời thắc mắc; tư vấn kể từ xa vời …
 • Đăng ký nhập cuộc xét tuyển chọn tài năng, ĐK tham gia bài bác đánh giá tư duy;
 • Các thông tin không giống tương quan.
 1. Trang người yêu thích page tuyển chọn sinh:facebook.com/tsdhbk
 • Cung cấp cho vấn đề tuyển chọn sinh cụt gọn;
 • Thông báo về những sự khiếu nại tương quan cho tới công tác làm việc tuyển chọn sinh;
 • Trao thay đổi về những chủ thể tương quan cho tới tuyển chọn sinh;
 • Diễn đàn giành riêng cho SV sau này của Trường ĐHBK thủ đô hà nội.
 1. Trang Hỏi – Đáp trực tuyến:http://ts.hust.edu.vn/hoi-dap
 2. Cán cỗ tư vấn, tương hỗ trả lời thắc mắc
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Điện thoại Email
1 Trần Trung Kiên TP. Tuyển sinh 0904414441 [email protected]
2 Vũ Duy Hải Phó TP. Tuyển sinh 0904148306 [email protected]
3 Lê Đình Nam Phó TP. Tuyển sinh 0918991510 [email protected]
4 Phạm Thị Thu Hằng CV. Tuyển sinh 0949817299 [email protected]
5 Lương Thị Thu Hiền CV. Tuyển sinh 0388955998 [email protected]