các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

Câu hỏi:

13/07/2022 3,540

Bạn đang xem: các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

A. hình tam giác;

B. hình bình hành;

C. hình vuông;

D. hình chữ nhật.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: D

Mặt mặt mũi của hình lăng trụ đứng tam giác là hình: A. hình tam giác; B. hình bình hành; (ảnh 1)

Các mặt mũi mặt của hình lăng trụ đứng tam giác đều là hình chữ nhật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mỗi hình lăng trụ đứng tứ giác sở hữu từng nào đỉnh?

Câu 2:

Hình lăng trụ đứng tam giác sở hữu từng nào mặt?

Câu 3:

Số cạnh của hình lăng trụ đứng tam giác là?

Câu 4:

Chọn phương án sai

Câu 5:

Các mặt mũi mặt của hình lăng trụ tứ giác là hình gì?

Xem thêm: trong không gian oxyz phương trình của mặt phẳng oxy là

Câu 6:

Cho hình lăng trụ đứng tam giác với nhì lòng là nhì tam giác và những độ cao thấp như hình vẽ.

Cho hình lăng trụ đứng tam giác với nhì lòng là nhì tam giác và những độ cao thấp (ảnh 1)

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác bại bằng?

Câu 7:

Chọn đáp án đúng. Hình lăng trụ đứng tam giác có:

Câu 8:

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác sở hữu lòng là tam giác vuông và sở hữu những độ cao thấp như hình tiếp sau đây là?

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác sở hữu lòng là tam giác vuông và sở hữu những (ảnh 1)

Câu 9:

Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác sở hữu những độ cao thấp như hình vẽ tiếp sau đây là?

Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác sở hữu những độ cao thấp như hình vẽ bên dưới đó là (ảnh 1)

Câu 10:

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác được xem như nào? hiểu S là diện tích S lòng và h là độ cao của hình lăng trụ đứng tứ giác.

Câu 11:

Trong những hình sau hình này ko nên hình lăng trụ tứ giác?

Câu 12:

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác được xem như vậy nào? hiểu C là chu vi lòng, h là độ cao của hình lăng trụ đứng tam giác.

Câu 13:

Hình lăng trụ đứng tam giác sở hữu những cạnh bên:

Câu 14:

Các mặt mũi mặt của hình lăng trụ tứ giác là hình gì?

Xem thêm: tính chất của đường phân giác trong tam giác