các bài toán nâng cao lớp 6 giữa kì 1

Kết nối học thức, Cánh Diều, Chân trời sáng sủa tạo

Bạn đang xem: các bài toán nâng cao lớp 6 giữa kì 1

Bộ đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 6 trọn vẹn cỗ 3 sách mới: Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh Diều được VnDoc thuế tầm, tinh lọc cỗ đề hoặc và quality cho những em học viên xem thêm gia tăng kiến thức và kỹ năng, ôn luyện tập luyện khả năng giải Toán, sẵn sàng mang đến bài xích đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 đạt thành phẩm cao. Mời những em học viên xem thêm cụ thể.

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, các bạn phấn khởi lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyển vận về.

Tham khảo đề đua mới mẻ nhất:

 • Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức
 • Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo 
 • Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều

Dưới đó là cụ thể đề đua và đáp án của Đề đua Toán lớp 6 thân thiện học tập kì 1 của 3 sách mới mẻ lịch trình GDPT.

1. Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tụ hợp A = \left\{ {x;5;y;7} \right\}. Chọn xác minh đích thị.

Câu 2: Tập phù hợp B = \left\{ {0;1;2;...;100} \right\} sở hữu số thành phần là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa vặn phân chia không còn mang đến 3 vừa vặn phân chia không còn mang đến 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy quá với số nón ngẫu nhiên sở hữu đặc thù nào là sau đây?

Câu 5: Cặp số phân chia không còn mang đến 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm xác minh đích thị trong số xác minh sau:

A. Một số phân chia không còn mang đến 9 thì luôn luôn phân chia không còn mang đến 3

B. Nếu nhì số phân chia không còn mang đến 3 thì tổng của nhì số cơ phân chia không còn mang đến 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn phân chia không còn mang đến 5

D. Số phân chia không còn mang đến 2 là số sở hữu chữ số tận nằm trong vì chưng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. phù hợp số

B. ko cần số nguyên vẹn tố

C. Số nguyên vẹn tố

D. ko cần phù hợp số

Câu 8: Các cặp số nào là tại đây yếu tắc nằm trong nhau?

A. 3 và 11

B. 4 và 6

C. 2 và 6

D. 9 và 12

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện tại những quy tắc tính:

a. 667 - 195.93:465 + 372

b. {35^0}.12.173 + 12.27

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2}

d. 321 - 21.\left[ {\left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} \right) - 52} \right]

Câu 2: Tìm x biết:

a. 2x + 15 = 142:2

b. {5^3}:x + 100 = 125

c. 3.\left( {5x - 15} \right) - 52 = 68

d. 35 \vdots x;130 \vdots x và x rộng lớn nhất

Câu 3: Một team nó tế sở hữu 280 nam giới, 220 nữ giới ý định phân thành những group sao mang đến số nam giới và số nữ giới ở từng group đều nhau, biết số group phân chia được nhiều hơn thế nữa 1 group và ko to hơn 5 group. Hỏi rất có thể phân chia team trở nên bao nhiêu nhóm? Khi cơ từng group sở hữu từng nào nam giới, từng nào nữ?

Câu 4: Cho A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + ... + {3^{101}}. Chứng minh rằng A phân chia không còn mang đến 13

Đáp án Đề đua Toán lớp 6 thân thiện học tập kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A

2. C

3. C

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1:

a. 667 - 195.93:465 + 372 = 667 - 39 + 372 = 1000

b. {35^0}.12.173 + 12.27 = 1.12.173 + 12.27 = 12\left( {173 + 27} \right) = 12.200 = 2400

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2} = {5^2}\left( {73 + 28 - 1} \right) = {5^2}.100 = 25.100 = 2500

d. 321 - 21.\left[ {\left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} \right) - 52} \right]

\begin{matrix}
  = 321 - 21.\left[ {\left( {2.27 + 256:32} \right) - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.\left[ {\left( {54 + 8} \right) - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.\left[ {62 - 52} \right] \hfill \\
  = 321 - 21.10 = 321 - 210 = 111 \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 2:

a. 2x + 15 = 142:2

\begin{matrix}
  \Rightarrow 2x + 15 = 71 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 71 - 15 \hfill \\
  \Rightarrow 2x = 56 \hfill \\
  \Rightarrow x = 28 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 28

b. {5^3}:x + 100 = 125

\begin{matrix}
  \Rightarrow {5^3}:x = 125 - 100 \hfill \\
  \Rightarrow 125:x = 25 \hfill \\
  \Rightarrow x = 125:25 = 5 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 5

c. 3.\left( {5x - 15} \right) - 52 = 68

\begin{matrix}
  \Rightarrow 3.\left( {5x - 15} \right) = 68 + 52 \hfill \\
  \Rightarrow 3.\left( {5x - 15} \right) = 120 \hfill \\
  \Rightarrow 5x - 15 = 120:3 \hfill \\
  \Rightarrow 5x - 15 = 40 \hfill \\
  \Rightarrow 5x = 40 + 15 \hfill \\
  \Rightarrow 5x = 55 \Rightarrow x = 11 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 11

d. Ta có: 35 \vdots x;130 \vdots x \Rightarrow x \in UC\left( {35;130} \right)

Ta lại có:

\begin{matrix}
 \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {35 = 5.7} \\ 
 {130 = 2.5.13} 
\end{array}} \right. \Rightarrow UCLN\left( {35;130} \right) = 5 \hfill \\
  \Rightarrow UC\left( {35;130} \right) = U\left( 5 \right) = \left\{ {1;5} \right\} \hfill \\ 
\end{matrix}

Do x lớn số 1 => x = 5

Câu 3:

Gọi số group cần thiết phân chia là x (x > 1)

Ta có: Đội nó tế sở hữu 280 nam giới, 220 nữ giới ý định phân thành những group sao mang đến số nam giới và số nữ giới ở từng group đều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Do số group phân chia được nhiều hơn thế nữa 1 group và ko to hơn 5 nhóm

x∈ {2; 4; 5}

Ta sở hữu bảng sau:

Số nhóm Số người nữ giới nhập nhóm Số nam giới nhập nhóm
2 110 140
4 55 70
5 44 56

Câu 4

\begin{aligned}
&A=1+3+3^{2}+3^{3}+\ldots+3^{101} \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)+\left(3^{3}+3^{4}+3^{5}\right)+\ldots+\left(3^{99}+3^{100}+3^{101}\right) \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)+3^{3} \cdot\left(1+3+3^{2}\right)+\ldots+3^{99} \cdot\left(1+3+3^{2}\right) \\
&A=\left(1+3+3^{2}\right)\left(1+3^{3}+\ldots+3^{99}\right) \\
&A=13 \cdot\left(1+3^{3}+\ldots+3^{99}\right): 13
\end{aligned}

2. Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 Cánh Diều

I: Trắc nghiệm khách quan tiền (4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em mang đến là đúng nhất.

Câu 1: Tập phù hợp P.. những số ngẫu nhiên to hơn 6 rất có thể ghi chép là.

A. P.. ={x ∈ N | x < 7}

B. C. P.. ={x ∈ N | x > 7}

B. P.. ={x ∈ N | x 7}

D. P.. ={x ∈ N | x 7}

Câu 2: Chữ số 5 nhập số 2358 có mức giá trị là.

A. 5000
B. 500
C. 50
D. 5

Câu 3: Chỉ đi ra cặp số ngẫu nhiên ngay lập tức trước và ngay lập tức sau của số 99.

A. (97; 98)
B. (98; 100)
C. (100; 101)
D. (97; 101)

Câu 4: Cho luyện A={ 2; 3; 4; 5}. Phần tử nào là tại đây nằm trong luyện A.

A. 1
B. 3
C. 7
D. 8

Câu 5: Tổng 15 + 30 phân chia không còn mang đến số nào là sau đây:

A. 2 và 3
B. 2 và 5
C. 3 và 5
D. 2; 3 và 5

Câu 6: Cho 18 ⁝ x và 7 ≤ x < 18 . Thì x có mức giá trị là:

A. 2
B. 3
C. 6
D. 9

Câu 7: Trong những số ngẫu nhiên sau số nào là là số nguyên vẹn tố

A. 16
B. 27
C. 2
D. 35

Câu 8: ƯCLN (3, 4) là:

A. 1
B. 3
C. 4
D. 12

Câu 9: Kết ngược quy tắc tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11
B. 12
C. 8
D. 10

Câu 10: Kết ngược quy tắc tính 18: 32 . 2 là:

A. 18
B. 4
C. 1
D. 12

Câu 11: Kết ngược quy tắc tính 24 . 2 là:

A. 24
B. 23
C. 26
D. 25

Câu 12: Số 75 được phân tách đi ra quá số yếu tắc là:

A. 2 . 3 . 5
B. 3 . 5 . 7
C. 3 . 52
D. 32 . 5

Câu 13: Cho x ∈ {5, 16, 25, 135} sao mang đến tổng trăng tròn + 35 + x ko phân chia không còn mang đến 5. Thì x là:

A. 5
B. 16
C. 25
D. 135

Câu 14: BCNN của 2.33 và 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5
B. 2 . 3 . 5
C. 3. 33
D. 33

Câu 15: Trong tam giác đều từng góc sở hữu số đo bằng:

A. 600
B. 450
C. 900
D. 300

Câu 16: Trong hình vuông vắn có:

A. Hai cạnh đối vì chưng nhau
B. Hai lối chéo cánh vì chưng nhau
C. Bốn cạnh vì chưng nhau
D. Hai lối chéo cánh vuông góc

Câu 17:

Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a
B. C = \frac{1}{2} (a + b)
C. C = \frac{1}{2}ab
D. 2(a + b)

Đề đua thân thiện học tập kì 1 Toán lớp 6

Câu 18:

Cho H.2. Công thức tính diện tích S của hình bình hành là:

A. S = ab
B. S = \frac{1}{2}ah
C. S = \frac{1}{2}bh
D. S = ah

Đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

Câu 19: Cho hình thoi, biết phỏng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh là 2cm và 4cm. Thì diện tích S hình thoi là:

A. 4
B. 6
C. 8
D. 2

Câu 20: Cho hình bình hành ABCD (H.3). hiểu AB = 3cm, BC = 2cm

Chu vi của hình bình hành ABCD là:

A. 6
B. 10
C. 12
D. 5

Đề đua thân thiện học tập kì 1 Toán lớp 6

II. Tự luận

Câu 21: Thực hiện tại quy tắc tính

a) 125 + 70 + 375 +230

b) 49. 55 + 45.49

c) 120:\left\{54-\left[50:2-\left(3^2-2.4\right)\right]\right\}

Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp trở nên 4; 5; 8 đều vừa vặn đầy đủ sản phẩm. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? hiểu rằng số HS nhỏ rộng lớn 45.

Câu 23: Mảnh vườn hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn vì chưng 8m và diện tích S vì chưng 120m2. Tính chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó?

Câu 24: Tìm toàn bộ những số ngẫu nhiên n thoả mãn 5n + 14 phân chia không còn mang đến n + 2?

Đáp án Đề đua Toán lớp 6 thân thiện học tập kì 1

I. Trắc nghiệm: Từ câu 1 cho tới câu trăng tròn. Mỗi câu đích thị 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA D C B B C D C A A A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ĐA D C B A A C D C A C

II. Tự luận

Câu   Điểm

21

Thực hiện tại quy tắc tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800

0,5

b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900

0,5

c) 120:\left\{54-\left[50:2-\left(3^2-2.4\right)\right]\right\}

=120\left\{54-\left[50:2-\left(9-8\right)\right]\right\}

=120:\left\{54-\left[25-1\right]\right\}=120:\left\{54-24\right\}

1

22

Gọi số HS của lớp 6A là x (0<x<45)

0,5

Vì x ⁝ 4, x ⁝ 5, x ⁝ 8 nên x∈ BC(4;5;8)

0,5

BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 < x < 45) nên số học viên của lớp 6A là 40 HS

0,5

23

Chiều lâu năm miếng vườn hình chữ nhật là:

120 : 8 = 15 m

Chu vi miếng vườn hình chữ nhật là:

2(8+15)= 46 m

0,5

0,5

24

Với từng n tao sở hữu n+2 ⁝ n+2n

nên 5(n+2) =5n+10 ⁝ n+2 =>5n+14=5n+10+4 ⁝ n+2 Lúc 4 phân chia không còn mang đến n+2 bởi vậy n+2 nằm trong Ư(4) ={1,2,4}

Giải từng tình huống tao được: n= 0;2

3. Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tụ hợp A những số ngẫu nhiên to hơn 5 và nhỏ rộng lớn 10

A. A = {6, 7, 8, 9}

B. A = {5, 6, 7, 8, 9}

C. A = { 6, 7, 8, 9, 10}

D. A = {6, 7, 8}

Câu 2. Viết tụ hợp sau A = {x ∈ N | 9 < x < 13} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A. A = {10, 11, 12}

B. A = {9, 10, 11}

C. A = { 9, 10, 11, 12, 13}

D. A = {9, 10, 11, 12}

Câu 3: Trong những số sau: 59; 101; 355; 1341; 119; 29 những số nào là là số nguyên vẹn tố?

A. 59; 101; 29

B. 101; 355; 119; 29

C. 59; 355; 1341; 29

D. 59; 101; 355

Câu 4: Số ngẫu nhiên m phân chia mang đến 45 dư trăng tròn sở hữu dạng là:

A. 45 + 20k

B. 45k + 20

C. 45 – 20k

D. 45k - 20

Câu 5: Phân tích 126 đi ra quá số yếu tắc tao được kết quả:

Câu 6: Tìm xác minh đích thị trong số xác minh sau:

A. Một số phân chia không còn mang đến 9 thì luôn luôn phân chia không còn mang đến 3

B. Nếu nhì số phân chia không còn mang đến 3 thì tổng của nhì số cơ phân chia không còn mang đến 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn phân chia không còn mang đến 5

D. Số phân chia không còn mang đến 2 là số sở hữu chữ số tận nằm trong vì chưng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không tồn tại đặc thù nào là sau đây?

A. Hai cạnh đối tuy nhiên song với nhau

B. Hai cạnh đối vì chưng nhau

C. Bốn cạnh vì chưng nhau

D. Hai lối chéo cánh chủ yếu vì chưng nhau

Câu 8: Diện tích hình thoi có tính lâu năm hai tuyến phố chéo cánh theo lần lượt vì chưng 10cm và 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A sở hữu 54 học viên, lớp 6B sở hữu 42 học viên và lớp 6C sở hữu 48 học viên. ngày khai học, tía lớp xếp trở nên những sản phẩm dọc như nhau nhằm diễu hành nhưng mà không tồn tại lớp nào là sở hữu người lẻ sản phẩm.

a. Tính số sản phẩm dọc tối đa rất có thể xếp được

b. Khi cơ từng sản phẩm sở hữu từng nào học tập sinh?

Câu 4: Viết B = 4 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + ... + {2^{20}} bên dưới dạng lũy quá với cơ số 2

Đáp án Đề đua Toán lớp 6 thân thiện học tập kì 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

A

A

B

B

A

C

A

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}

12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} = 12 : { 400 : [500 – (125 + 175)]}

= 12 : { 400 : [500 – 300]} = 12 : { 400 : 200} = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = trăng tròn – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Câu 3

a) Vì số học viên xếp đầy đủ nên số sản phẩm dọc là ước công cộng của số học viên 3 lớp

Số sản phẩm dọc tối đa cũng chính là ước công cộng lớn số 1 của số học viên tía lớp

Ta có: 54 = 2.33     

42 = 2.3.7

48 = 24.3

ƯCLN (54; 42; 48) = 2.3 = 6

Vậy số sản phẩm dọc tối đa xếp được là 6 hàng

Câu 4

Ta có

\begin{aligned}
&B=4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{20} \\
&\Rightarrow 2 B=8+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{21} \\
&\Rightarrow 2 B-B=\left(8+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{21}\right)-\left(4+2^{2}+2^{3}+2^{4}+\ldots+2^{20}\right) \\
&\Rightarrow 2 B-B=2^{21}+8-\left(4+2^{2}\right) \\
&\Rightarrow B=2^{21}
\end{aligned}

3. Tham khảo Ma trận  đề đua thân thiện học tập kì 1 Toán lớp 6 

Ma trận đề đánh giá thân thiện kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức và kỹ năng

Mức phỏng review

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Xem thêm: trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của

TNKQ

TL

1

Số tự động nhiên

(23 tiết)

Số ngẫu nhiên. Các quy tắc tính với số ngẫu nhiên. Phép tính luỹ quá với số nón tự động nhiên

2

(TN1,2)

0,5đ

3

(TL13BCD)

1.5đ

6,5

Tính phân chia không còn nhập tụ hợp những số ngẫu nhiên. Số yếu tắc. Ước công cộng và bội chung

4

(TN3456)

1.0 đ

2

(TL13A

14B)

2

(TL14AC,D)

1,5 đ

1

(TL13E)

1 đ

2

Các hình bằng nhập thực tiễn

(11 tiết)

Tam giác đều, hình vuông vắn, lục giác đều.

3

(TN7,8,9)

0,75 đ

1

(TL15A)

1

(TL15B)

3,5

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân nặng.

3

(TN10,11,12)

0,75đ

Tổng: Số câu

Điểm

12

3

2

1,0

4

2,5

3

2.5

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

100%

Tỉ lệ công cộng

65%

35%

100%

Bộ đề đua thân thiện kì 1 lớp 6 sách mới

 • Bộ đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 năm 2021 - 2022
 • Đề đua thân thiện kì 1 lớp 6 Kết nối học thức những môn học tập
 • Đề đua thân thiện kì 1 lớp 6 Chân trời phát minh những môn học
 • Đề đua thân thiện kì 1 lớp 6 Cánh Diều những môn học

Chuyên mục giải Toán lớp 6 sách mới

 • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 Cánh Diều
 • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tại đó là những tư liệu giải Toán khá đầy đủ những bài học kinh nghiệm nhập SGK gần giống SBT. Các em học viên đối chiếu so sánh đáp án từng bài xích thực hiện của tôi bên trên trên đây.

5. Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 sách cũ

Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 năm 2020

Bài 1: (2 điểm).

a/ Viết tụ hợp A những số ngẫu nhiên to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 17 theo gót nhì cơ hội.

b/ Điền những ký hiệu tương thích nhập dù trống: 11... A ; {15; 16} ... A ; 19 ... A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh:

a/ 25.27.4

b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số ngẫu nhiên x biết:

a/ 2( x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm theo gót trật tự đó

a) Viết thương hiệu những tia gốc A, gốc B, gốc C

b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết thương hiệu những tia trùng nhau

Bài 6 (1.5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 220

Chứng tỏ rằng M phân chia không còn mang đến 5

Đáp án Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 6

Câu

Nội dung

Biểu điểm

1

a/ A = {11; 12; 13; 14; 15; 16}

A = {x ∈ N / 10 < x < 17}

b/ 11 ∈ A ; {15; 16} ⊂ A ; 19 ∉ A

0,5đ

0,5đ

1 đ

2

a/ 25.27.4.

= (25.4).27

= 100.27 = 100.27 = 2700

b/ 63 + 118 + 37 + 82

= (63 + 37) + (118 + 82)

= 100 + 200 = 300

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3

a/ 4. 52 – 64: 23

= 4.25 – 64: 8

= 100 – 8 = 92

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

= 24.[119 – 17]

= 24.102 = 2448

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

4

a/ 2(x + 25) = 60

x + 25 = 60 : 2

x + 25 = 30

x = 30-25

x = 5

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

12x – 33 = 3

12x = 3 + 33

12x = 36

x = 36:12 = 3

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

5

Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 6

a) Có 2 tia gốc A: AB và AC

2 tia gốc B: BA và BC

2 tia gốc C: CA và CB

b) Hai tia đối nhau gốc B là: BA và BC

c) Tia AB trùng với tia AC

Tia CB trùng với tia CA

0.25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

6

M = 2 + 22 + 23 + … + 220

= (2 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + … + (217 + 218 + 219 + 220)

= 2.(1 + 2 + 22 + 23 ) + 25.(1 + 2 + 22 + 23) + … +217.(1 + 2 + 22 +23)

= 2. 15 + 25.15 + …+ 217.15

= 15. 2(1 + 24 + …+ 216)

= 3 . 5 .2 .(1 + 24 + …+ 216) phân chia không còn mang đến 5

0.5 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

HOT: Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2020 - 2021 VnDoc biên soạn

Đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 năm 2020

 • Bộ đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân thiện kì 1 lớp 6 môn Toán Có đáp án năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 - Đề 2
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 2
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 môn Văn năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 môn Lịch sử năm 2020 - 2021

Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 - Đề 1

Câu 1: (3 điểm): Thực hiện tại quy tắc tính

a.64 + 36.19

b.22.3 - ( 110+ 8 ) : 32

c) 72 – 36 : 32

d. 150 - [ 102- (14 - 11)2 .20070

e) 59 - [ 90 - (17 - 8)2 ]

Câu 2: (3 điểm): Tìm số ngẫu nhiên x biết:

a.41 – (2x – 5) = 18

b. 2x. 4 = 128

c. x + 25 = 40

d. 5.(x + 35) = 515

Câu 3 (0,5 điểm) Viết tụ hợp M những số ngẫu nhiên chẵn ko vượt lên vượt 10.

Câu 4 (1,0 điểm) Viết thành phẩm sau bên dưới dạng một lũy quá.

a) 2.2.2.2

b) nó.y2.y3

c) 10000

d) 812 : 87

Câu 5 (1,0 điểm) Tìm * để

a) 13* phân chia không còn mang đến 5

b) 53* phân chia không còn mang đến 3 nhưng mà ko phân chia không còn mang đến 9

Câu 6: Vẽ nhì tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A nằm trong Ox, B nằm trong Oy. Viết thương hiệu những tia trùng với tia Oy.

b) Hai tia Ax và Oy sở hữu đối nhau ko ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Ax.

Bài 7. Vẽ đường thẳng liền mạch xy; lấy điểm A phía trên đường thẳng liền mạch xy, điểm B ko phía trên đường thẳng liền mạch xy; vẽ đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm A và B.

Kể thương hiệu toàn bộ những tia gốc A?

Hãy cho biết thêm nhì tia đối nhau nhập hình vừa vặn vẽ?

Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 - Đề 2

Bài 1. Cho tụ hợp A = {x ∈ N / 7 < x ≤ 11}

a) Tập phù hợp A sở hữu từng nào thành phần ? Hãy ghi chép tụ hợp A bằng phương pháp liệt kê những thành phần của tụ hợp A.

b) Dùng kí hiệu (∈;∉) nhằm ghi chép những thành phần 7, 9 và 11 nằm trong tụ hợp A hay là không nằm trong tụ hợp A.

Bài 2. (2.0 điểm) Dùng đặc thù của những quy tắc toán nhằm tính thời gian nhanh.

a) 4.17.25

b) 281 + 129 + 219

c) 23.22+ 55: 53

d) 29. 31 + 66.69 + 31.37

Bài 3.(2.5 điểm) Tìm x biết:

a) 5.x – 7 = 13

b) 2.x + 32.3 = 75: 73

c) 95 – 3.( x + 7) = 23

Bài 4. (2.5 điểm) Vẽ đường thẳng liền mạch xy; lấy điểm M phía trên đường thẳng liền mạch xy, điểm B ko phía trên đường thẳng liền mạch xy; vẽ đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm M và B.

a. Kể thương hiệu toàn bộ những tia gốc M?

b. Hãy cho biết thêm nhì tia đối nhau nhập hình vừa vặn vẽ?

Câu 5: Tìm * để

a) 15* phân chia không còn mang đến 5

b) 73* phân chia không còn mang đến 9 nhưng mà ko phân chia không còn mang đến 3

Câu 6: Viết tụ hợp B những số ngẫu nhiên ko vượt lên vượt 5. phẳng 2 cách?

Câu 7: Tính:

a. 72 – 36 : 32

b. 200: [119 –( 25 – 2.3)]

Câu 8: Vẽ đường thẳng liền mạch xy. Lấy điểm O phía trên đường thẳng liền mạch xy. Lấy điểm M

thuộc tia Oy. Lấy điểm N nằm trong tia Ox.

a) Viết thương hiệu nhì tia đối nhau công cộng gốc O.

b) Trong tía điểm M, O, N thì điểm nào là nằm trong lòng nhì điểm còn lại?

Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

* Khoanh tròn trặn vào một trong những vần âm in hoa trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Tập phù hợp A những số ngẫu nhiên to hơn 2 và ko vượt lên vượt 7 là.

A. {2, 3, 4, ,5, 6, 7}

B. {3, 4, ,5, 6}

C. {2, 3, 4, ,5, 6}

D. {3, 4, ,5, 6, 7}

Câu 2: Kết ngược quy tắc tính 55.59 bằng:

A. 545

B. 514

C. 2514

D. 1014

Câu 3: Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:

Đề đua thân thiện kì 1 Toán lớp 6

A. A ∉ d và B ∈ d

B. A ∈ d và B ∈ d

C. A ∉ d và B ∉ d

D. A ∈ d và B ∉ d

Câu 4: Cho hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn trặn nhập câu đúng:

Đề đua thân thiện kì 1 Toán lớp 6

A. A nằm trong lòng B và C

B. B nằm trong lòng A và C

C. C nằm trong lòng A và B

D. Không sở hữu điểm nào là ở giữa

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm). a/ Viết tụ hợp A những số ngẫu nhiên to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 17 theo gót 2 cơ hội.

b/ Điền những ký hiệu tương thích nhập dù trống: 11 A ; {15; 16} A ; 19 A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh: a/ 25.27.4 b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số ngẫu nhiên x biết:

a/ 2 (x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A , B , C trực tiếp sản phẩm theo gót trật tự đó

a) Viết thương hiệu những tia gốc A , gốc B , gốc C

b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết thương hiệu những tia trùng nhau

Câu 6. Vẽ nhì tia đối nhau Ax và Ay

a) Lấy C nằm trong Ax, B nằm trong Ay. Viết thương hiệu những tia trùng với tia Ay.

b) Hai tia Cx và Ay sở hữu đối nhau ko ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Cx.

Đề đua thân thiện kì 1 Toán 6 - Đề 4

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện tại quy tắc tính

a. 22 . 5 + (149 – 72)

b. 24 . 67 + 24 . 33

c. 136. 8 - 36.23

d. 75 + 25.27 – 52.6

Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết:

a) 10 + 2x = 45: 43

b) (x - 35) = 0

c) 34x phân chia không còn mang đến 3 và 5

Bài 3: Viết tụ hợp A bằng phương pháp liệt kê những phần tử: A = {x ∈ N | 5 ≤ x ≤ 9}.

Bài 4: Viết tía số ngẫu nhiên tiếp tục tăng dần dần, nhập cơ số lớn số 1 là 29.

Bài 5: kề dụng những đặc thù của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân nhằm tính nhanh:

a. 86 + 357 + 14

b. 25.13.4

c. 28.64 + 28.36.

Bài 6: Tìm số ngẫu nhiên x, biết rằng: 156 – (x + 61) = 82.

Bài 7: Viết thành phẩm quy tắc tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a.33.34.

b. 26 : 23.

Bài 8: Thực hiện tại quy tắc tính:

a.2³ +18 : 3²

b. 2.(5.4² – 18).

Bài 9: Trong những số 2540, 1347, 1638, số nào là phân chia không còn mang đến 2; 3; 5; 9?

Bài 10: kề dụng đặc thù phân chia không còn, xét coi từng tổng (hiệu) sau sở hữu phân chia không còn mang đến 6 hay là không.

a. 72 + 12

b. 48 + 16

c. 54 – 36

d. 60 – 14.

Bài 11: Xem hình 5 rồi mang đến biết:

Đề đua thân thiện kì 1 Toán lớp 6

a. Những cặp tia đối nhau?

b. Những cặp tia trùng nhau?

b. Những cặp tia nào là ko đối nhau, ko trùng nhau?

Đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 năm 2019

 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Sinh học tập lớp 6 năm 2019 - 2020
 • Đề đua thân thiện học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 6 năm 2019 - 2020

Tổng phù hợp đề đua thân thiện học tập kì 1 lớp 6 môn Toán bao bao gồm những đề đua với nội dung bám sát lịch trình học tập là tư liệu cho những thầy cô xem thêm đi ra đề cho những em học viên, sẵn sàng cho những bài xích đua cuối học tập kì 1 lớp 6. Các em học viên rèn khả năng giải Toán lớp 6, những dạng bài xích tổng quát lác cho tới cụ thể.

Tham khảo thêm

Xem thêm: hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d

 • Đề đánh giá thân thiện kì 1 môn Toán lớp 6 ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Du năm 2017 - 2018
 • Đề đánh giá thân thiện học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2017 - 2018