biểu đồ điểm thi thpt quốc gia 2021

Sáng 26.7, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra đầu tiên công tía phổ điểm những môn nhập kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Năm ni, phổ điểm những môn ganh đua đều nhỉnh rộng lớn, con số sỹ tử được điểm tầm trở lên trên nhiều hơn thế nữa những năm trước đó.