bảng công thức tính diện tích các hình

Toán Tiểu học: Công thức tính diện tích S hình cơ phiên bản gom những em học viên tìm hiểu thêm, khối hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính chất diện tích S tam giác, hình thoi, hình vuông vắn, hình chữ nhật, hình tròn trụ. Nhờ bại, tiếp tục biết phương pháp áp dụng nhập bài bác tập dượt chất lượng tốt rộng lớn, nhằm càng ngày càng học tập chất lượng tốt môn Toán. Vậy mời mọc những em nằm trong theo gót dõi nội dung cụ thể nhập nội dung bài viết tiếp sau đây của Bambo School

Bạn đang xem: bảng công thức tính diện tích các hình

Công thức tính diện tích S tam giác

Tam giác hoặc hình tam giác là một trong mô hình cơ phiên bản nhập hình học: hình hai phía bằng phẳng đem tía đỉnh là tía điểm ko trực tiếp mặt hàng và tía cạnh là tía đoạn trực tiếp nối những đỉnh cùng nhau.

Diện tích tam giác thông thường được xem bằng phương pháp nhân độ cao với phỏng lâu năm lòng, tiếp sau đó toàn bộ phân tách cho tới 2. Nói cách tiếp, diện tích S tam giác thông thường tiếp tục vày 50% tích của độ cao và chiều lâu năm cạnh lòng của tam giác.

công thức tính diện tích S tam giác
Công thức tính diện tích S tam giác

Công thức tính diện tích S tam giác vuông

Công thức tính diện tích S tam giác vuông tương tự động với phương pháp tính diện tích S tam giác thông thường, này đó là vày 50% tích của độ cao với chiều lâu năm lòng. Vì tam giác vuông là tam giác đem nhị cạnh góc vuông nên độ cao của tam giác tiếp tục ứng với cùng 1 cạnh góc vuông và chiều lâu năm lòng ứng với cạnh góc vuông sót lại.

S = (a.b)/ 2

Trong bại a, b là phỏng lâu năm nhị cạnh góc vuông.

Công thức tính diện tích S tam giác đều

Tam giác đều là tam giác đem 3 cạnh đều bằng nhau. Trong số đó phương pháp tính diện tích S tam giác đều cũng tương tự động phương pháp tính tam giác thông thường, chỉ việc chúng ta biết độ cao tam giác và cạnh lòng.

công thức tính diện tích S tam giác

Diện tích tam giác cân đối Tích của độ cao nối kể từ đỉnh tam giác bại cho tới cạnh lòng tam giác, tiếp sau đó phân tách cho tới 2.

S = (a.h)/ 2

Trong đó:

+ a: Chiều lâu năm lòng tam giác đều (đáy là một trong nhập 3 cạnh của tam giác)

+ h: Chiều cao của tam giác (chiều cao tam giác vày đoạn trực tiếp hạ kể từ đỉnh xuống đáy).

Công thức tính diều tích tam giác cân

Tam giác cân nặng là tam giác nhập bại đem nhị cạnh mặt mũi và nhị góc đều bằng nhau. Trong số đó phương pháp tính diện tích S tam giác cân nặng cũng tương tự động phương pháp tính tam giác thông thường, chỉ việc chúng ta biết độ cao tam giác và cạnh lòng.

Diện tích tam giác cân đối Tích của độ cao nối kể từ đỉnh tam giác bại cho tới cạnh lòng tam giác, tiếp sau đó phân tách cho tới 2.

S = (a.h)/ 2

Trong đó:

 • a: Chiều lâu năm lòng tam giác cân nặng (đáy là một trong nhập 3 cạnh của tam giác)
 • h: Chiều cao của tam giác (chiều cao tam giác vày đoạn trực tiếp hạ kể từ đỉnh xuống đáy).

Một số ví dụ phương pháp tính diện tích S tam giác

Ví dụ 1: Tính diện tích S tam giác ABC biết phỏng lâu năm cạnh lòng BC = 4 centimet, phỏng lâu năm đàng cao kẻ kể từ đỉnh A vày 16 centimet. Tính diện tích S tam giác ABC.

Giải: Tam giác ABC đem đàng cao ở ngoài tam giác. Diện tích tam giác vẫn được xem theo gót công thức:

Ví dụ 2: Tam giác ABC vuông bên trên B, phỏng lâu năm cạnh AB = 7 centimet, cạnh BC = 12cm. Tính diện tích S tam giác ABC.

Giải: Dựa nhập công thức tính diện tích S tam giác vuông tớ có:

Ví dụ 3: Tam giác ABC cân nặng bên trên A, đàng cao AH có tính lâu năm vày 8cm, cạnh lòng BC vày 6cm

=> Diện tích tam giác ABC:

Công thức tính diện tích S hình vuông

công thức tính diện tích S hình vuông
Hình vuông cạnh a

Diện tích hình vuông vắn vày bình phương cạnh của hình vuông vắn. Nói cách tiếp, ham muốn tính diện tích S hình vuông vắn, tớ lấy số đo một cạnh nhân với chủ yếu nó.

S = a.a

Trong đó:

 • a: Độ lâu năm 1 cạnh của hình vuông vắn.
 • S: Diện tích hình vuông vắn.

Một số ví dụ phương pháp tính diện tích S hình vuông

Ví dụ 1: Cho hình vuông vắn ABCD có tính lâu năm cạnh là 6 centimet, tính diện tích S hình vuông vắn ABCD.

Lời giải:

Theo đề bài bác tớ đem a = 6.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình vuông vắn

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật
Hình chữ nhật cạnh a b

Diện tích hình chữ nhật được đo vày sự cân đối của mặt phẳng hình, là phần mặt mũi bằng phẳng tớ hoàn toàn có thể trông thấy của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật vày tích chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

S = a.b

Trong đó:

 • a: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
 • b: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.

Một số ví dụ phương pháp tính diện tích S hình chữ nhật

Ví dụ 1: Cho một hình chữ nhật ABCD với chiều lâu năm = 5cm và chiều rộng lớn = 4cm. Hỏi diện tích S hình chữ nhật ABCD vày bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật phía trên tất cả chúng ta có

S = a x b => S = 5 x 4 = trăng tròn cm2

Công thức tính diện tích S hình thoi

Hình thoi là hình gì? Cách nhận thấy hình thoi

Hình thoi là hình tứ giác đem 4 cạnh đều bằng nhau và đem một vài đặc thù như: 2 góc đối đều bằng nhau, 2 đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và rời bên trên trung điểm của từng đàng mặt khác là đàng phân giác của những góc. Hình thoi đem tương đối đầy đủ những đặc thù của hình bình hành.

Hình thoi là hình gì? Cách nhận thấy hình thoi
Hình thoi

Dấu hiệu nhận biết

+ Tứ giác đem tư cạnh đều bằng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành đem nhị cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành đem hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.

+ Hình bình hành mang 1 đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

Công thức tính diện tích S hình thoi dựa đàng chéo

Công thức tính diện tích S hình thoi dựa đàng chéo
Công thức tính diện tích S hình thoi dựa đàng chéo

S = ½. AC.BD

Xét một hình thoi ABCD, đem hai tuyến đường chéo cánh AC & BD. Diện tích hình thoi được xác lập qua loa 3 bước

Bước 1: Xác toan phỏng lâu năm 2 đàng chéo

Xem thêm: hằng đẳng thức a mũ 3 trừ b mũ 3

Bước 2: Nhân cả hai tuyến đường chéo cánh với nhau

Bước 3: Chia thành quả cho tới 2

Công thức tính diện tích S hình thoi phụ thuộc cạnh lòng và chiều cao

công thức tính diện tích S hình thoi
Công thức tính diện tích S hình thoi phụ thuộc cạnh lòng và chiều cao

S = (a + a) x h/2 = a.h

Các bước tính diện tích S hình thoi phụ thuộc cạnh lòng và chiều cao

Bước 1: Xác toan lòng và độ cao của hinh thoi. Cạnh lòng của hình thoi là một trong trong những cạnh của chính nó và độ cao là khoảng cách vuông góc kể từ cạnh lòng đang được lựa chọn cho tới cạnh đối lập.

Bước 2: Nhân cạnh lòng và độ cao lại với nhau

Công thức tính diện tích S hình thoi phụ thuộc hệ thức nhập tam giác

Nếu gọi a là phỏng lâu năm cạnh của hình thoi. Diện tích hình thoi được xác lập vày công thức:

S= a². sin α

Trong đó:

 • a là phỏng lâu năm cạnh bên
 • α là góc bất kì của hình thoi

Các bước tính diện tích S hình thoi vày cách thức lượng giác:

 • Bước 1: Bình phương chiều lâu năm của cạnh bên
 • Bước 2: Nhân nó với sin của một trong những góc bất kì của hình thoi

Một số ví dụ phương pháp tính diện tích S hình thoi

Ví dụ 1 : Tính diện tích S hình thoi đem những đàng chéo cánh vày 6cm và 8cm.

Lời giải:

Ta có: Độ lâu năm 2 đàng chéo cánh đem ở đề bài bác theo lần lượt là 6 và 8.

Diện tích hình thoi là: ½.(6 × 8) = 24 cm2

Do bại, diện tích S của một hình thoi là 24 cm2

Ví dụ 2: Tính diện tích S của hình thoi biết cạnh lòng của chính nó là 10 centimet và độ cao là 7 centimet.

Lời giải:

Ta đem cạnh lòng a = 10 cm

Chiều cao h = 7 cm

Diện tích hình thoi là: S = a.h = 10 x 7 = 70 cm2

Ví dụ 3: Tính diện tích S hình thoi ABCD biết phỏng lâu năm cạnh mặt mũi là 2cm và góc là 30 phỏng.

Lời giải: Cạnh mặt mũi hình thoi: a = 2 cm

Góc A vày 30 phỏng, bởi vậy góc C đối lập với a vày 150 độ

Diện tích hình thoi ABCD là: S= a². sin α S= 2². sin 30 = 2 cm2 S= 2². sin 150 = 2 cm2

Công thức tính diện tích S hình tròn

Hình tròn trặn là gì? Đường tròn trặn là gì

Hình tròn trặn là những điểm phía trên đàng tròn trặn và nằm trong đàng tròn trặn bại. Trong hình tớ thấy điểm A phía trên hình tròn trụ, điểm B, C nằm trong hình tròn trụ.

Hình tròn trặn là gì? Đường tròn trặn là gì

Đường tròn trặn tâm O nửa đường kính R là hình bao gồm những điểm cơ hội tâm O một khoảng tầm nửa đường kính R. Bất kỳ một điểm này phía trên đàng tròn trặn và đem đường thẳng liền mạch nối thẳng với tâm O đều là nửa đường kính.

Công thức tính diện tích S hình tròn trụ nửa đường kính r

Công thức tính diện tích S hình tròn trụ nửa đường kính r
Công thức tính diện tích S hình tròn trụ nửa đường kính r

Diện tích hình tròn trụ được xác lập vày tích thân thích số pi và bình phương nửa đường kính của chính nó.

S = π.R^2

Trong đó:

 • S: là kí hiệu đại diện thay mặt cho tới diện tích S đàng tròn
 • π: là kí hiệu sô pi, với π = 3,14
 • R: là nửa đường kính hình tròn

Công thức tính diện tích S hình tròn trụ theo gót đàng kính

công thức tính diện tích S tam giác

Đường kính hình tròn:

d = 2R => R = d/2 => S = πd2/4

Một số ví dụ phương pháp tính diện tích S hình tròn

Ví dụ 1: Cho hình tròn trụ C đem 2 lần bán kính d = 16 centimet. Hãy tính S(diện tích) hình tròn trụ C?

Giải: Ta đem, nửa đường kính vày một nữa 2 lần bán kính theo gót công thức: R = d/2

<=> R = 16/2 = 8 cm

S hình tròn trụ C: S = πR2 = 3,14.82 = 200,96 cm2

Ví dụ 2: Tính S hình tròn trụ, biết nếu như tăng 2 lần bán kính đàng tròn trặn lên 30% thì DT hình tròn trụ gia tăng trăng tròn cm2

Giải: Nếu tăng 2 lần bán kính của hình tròn trụ lên 30% thì nửa đường kính cũng tăng 30%

Số % S(diện tích) được gia tăng là:

(130%)2 – (100%)2 = 69%

Vậy diện tích S hình tròn trụ lúc đầu là: 20×100/69 = 29,956 cm2

Xem Thêm:

 • Cách viết lách đơn xin xỏ nghỉ ngơi học tập cho tới học viên, SV đích thị nhất
 • Công thức tính chu vi hình vuông vắn, chữ nhật, tam giác, hình tròn trụ, hình thoi
 • Kinh nghiệm sẵn sàng cho tới bé bỏng nhập lớp 1 cha mẹ cần thiết biết

Trên đấy là những Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác, Hình Thoi, Hình Vuông, Hình Chữ Nhật, Hình Tròn cơ phiên bản cho những em học viên tìm hiểu thêm. Thông thông qua đó so với những dạng bài bác bệnh bản thân gom những em học viên nắm rõ được kỹ năng và kiến thức hình học tập.

Xem thêm: đề thi vào lớp 6 trường chuyên (có đáp án)