bài tập trắc nghiệm toán 12 chương 1 violet

Tìm dò la Đề đua, Kiểm tra

BAI TAP TRAC NGHIEM CHUONG I GIAI TICH 12 HAY

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm toán 12 chương 1 violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: THUVIENHOCLIEU
Người gửi: Nguyễn Văn Thành Đức
Ngày gửi: 14h:35' 12-08-2020
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 699

Xem thêm: hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d

Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Câu 1: Cho hàm số: với bảng trở nên thiên như hình vẽ bên
/
Hàm số bên trên nghịch tặc trở nên bên trên khoảng chừng nào là bên dưới đây?
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 2: Cho hàm số nó = f(x) xác lập, liên tiếp bên trên R và với bảng trở nên thiên như hình vẽ
/
Khẳng toan nào là sau đó là đúng?
A. Hàm số với đích 1 vô cùng trị. B. Hàm số đạt cực lớn bên trên x = 0.
C. Hàm số có mức giá trị vô cùng tè vì như thế 0 D. Hàm số có mức giá trị vô cùng tè vì như thế 1
Câu 3: Cho hàm số: với đồ vật thị như hình vẽ .
/
Khi cơ phương trình: với từng nào nghiệm?
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 4: Cho hàm số: /với/có bảng trở nên thiên như sau:
/
-1
0
2
5

/
+
0 -
0 +Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hàm số đang được mang đến ko tồn taị GTNN bên trên đoạn [-1;5] .
B. Hàm số đang được mang đến đạt GTNN bên trên /và /trên đoạn /.
C. Hàm số đang được mang đến luôn luôn tồn bên trên GTLN và GTNN bên trên đoạn /.
D. Hàm số đang được mang đến đạt GTLN vì như thế 4 bên trên trên đoạn /.
Câu 5: Cho hàm số với bảng trở nên thiên như sau
/
Tổng số lối tiệm cận ngang và lối tiệm cận đứng của đồ vật thị hàm số đang được mang đến là
A. B. C. D.
Câu 6: Đồ thị được mang đến ở hình mặt mày là đồ vật thị của hàm số nào là nhập 4 hàm số bên dưới đây?
/
A. /. B. /. C. . D. /.
Câu 7: Tìm những khoảng chừng đồng trở nên của hàm số .
A. . B. .
C. và . D. và .
Câu 8: Cho hàm số nó = f(x) = x3 + ax2 + bx + c. Mệnh đề nào là tại đây sai ?
A. Hàm số luôn luôn với vô cùng trị B. Đồ thị của hàm số luôn luôn với tâm đối xứng
C. D. Đồ thị hàm số luôn luôn hạn chế trục hoành.
Câu 9: Số điểm vô cùng trị của hàm số là
A. 18 B. 1 C. 19 D. 0
Câu 10: Cho hàm số xác lập, liên tiếp bên trên R và với bảng trở nên thiên như sau:
/.
Khẳng toan nào là tại đây đúng?
A. Hàm số với đích một điểm vô cùng trị.
B. Giá trị cực lớn của hàm số vì như thế 5.
C. Hàm số đạt vô cùng tè bên trên x = 2 và x = 8
D. Hàm số có mức giá trị nhỏ nhất vì như thế 0 và độ quý hiếm lớn số 1 vì như thế 2
Câu 11: Cho hàm số . Tìm phương trình lối tiệm cận đứng của đồ vật thị của hàm số bên trên.
A. x = 1 . B. nó = 1 C. x = -1 . D. nó =-1
Câu 12: Hàm số đồng trở nên bên trên. Chọn câu vấn đáp đích.
A. B. . C. D.
Câu 13: Đồ thị với hình vẽ mặt mày là của hàm số
/
A. B. C. D.
Câu 14: Cho hàm số liên tiếp bên trên và với bảng trở nên thiên sau:
Mệnh đề nào là sau đó là đúng?
A. Hàm số với 1 điểm cực lớn, không tồn tại điểm vô cùng tè.
B. Hàm số với 1 điểm cực lớn, nhị điểm vô cùng tè.
C. Hàm số với nhị điểm cực lớn, một điểm vô cùng tè.
D. Hàm số với 1 điểm cực lớn, một điểm vô cùng tè.
Câu 15: Cho hàm số, lựa chọn phương án đích trong số phương án sau.
A. .B. .C..D..
Câu 16: Cho hàm số liên tiếp bên trên và với bảng xét lốt như sau:
/
Hàm số với từng nào điểm vô cùng trị?
A. B. C. D.
Câu 17: Cho hàm số với bảng trở nên thiên như sau
/
Hàm số đang được mang đến đồng trở nên bên trên khoảng chừng nào là bên dưới đây?
A. B. (0;1) C. D. (-1;0)
Câu 18: Cho hàm số

Xem thêm: phương pháp giải bài tập hóa học dạng đồ thị ôn thi đại học


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác