bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có lời giải violet

Tìm mò mẫm Đề đua, Kiểm tra

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN-FULL

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: facebook
Người gửi: Nguyễn Văn Phùng
Ngày gửi: 02h:18' 03-02-2018
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 6573

MỤC LỤC
Loại (. HỌ NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ 1
Loại TÌM HỌ NGUYÊN HÀM = PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 5
Loại TÌM HỌ NGUYÊN HÀM = PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN 7
Loại ĐỊNH NGHĨA TÍCH PHÂN 9
Loại TÍNH TÍCH PHÂN = PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ LOẠI 1 14
Loại TÍNH TÍCH PHÂN = PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ LOẠI 2 15
Loại TÍNH TÍCH PHÂN = PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN 19
Loại TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG 20
Loại TÍNH THỂ TÍCH VẬT TRÒN XOAY 23

Loại (. HỌ NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ
1. Định nghĩa
Cho hàm số xác lập bên trên khoảng tầm . Hàm số được gọi là vẹn toàn hàm của hàm số nếu như với từng .
Nhận xét. Nếu là một trong vẹn toàn hàm của thì cũng chính là vẹn toàn hàm của .
Ký hiệu: .
2. Tính chất
( .
( .
( .
3. Bảng vẹn toàn hàm của một vài hàm số thông thường gặp
Bảng vẹn toàn hàm

, là hằng số


Câu 1. Hàm số đem vẹn toàn hàm bên trên nếu:
A. xác lập bên trên . B. có mức giá trị lớn số 1 bên trên .
C. có mức giá trị nhỏ nhất bên trên . D. liên tiếp bên trên .
Câu 2. Mệnh đề này tại đây sai?
A. Nếu là một trong vẹn toàn hàm của bên trên và là hằng số thì .
B. Mọi hàm số liên tiếp bên trên đều phải sở hữu vẹn toàn hàm bên trên .
C. là một trong vẹn toàn hàm của bên trên .
D. .
Câu 3. Xét nhị xác minh sau:
(I) Mọi hàm số liên tiếp bên trên đoạn đều phải sở hữu đạo hàm bên trên đoạn bại liệt.
(II) Mọi hàm số liên tiếp bên trên đoạn đều phải sở hữu vẹn toàn hàm bên trên đoạn bại liệt.
Trong nhị xác minh trên:
A. Chỉ đem (I) chính. B. Chỉ đem (II) chính.
C. Cả nhị đều chính. D. Cả nhị đều sai.
Câu 4. Hàm số được gọi là vẹn toàn hàm của hàm số bên trên đoạn nếu:
A. Với từng , tao đem .
B. Với từng , tao đem .
C. Với từng , tao đem .
D. Với từng , tao đem , ngoại giả và .
Câu 5. Trong những câu tại đây, nói đến vẹn toàn hàm của một hàm số xác lập bên trên khoảng tầm , câu này là sai?
(I) là vẹn toàn hàm của bên trên nếu như và chỉ nếu như .
(II) Nếu liên tiếp bên trên thì đem vẹn toàn hàm bên trên .
(III) Hai vẹn toàn hàm bên trên của và một hàm số thì sai không giống nhau một hằng số.
A. Không đem câu này sai. B. Câu (I) sai.
C. Câu (II) sai. D. Câu (III) sai.
Câu 6. Giả sử là một trong vẹn toàn hàm của hàm số bên trên khoảng tầm . Giả sử cũng là một trong vẹn toàn hàm của bên trên khoảng tầm . Khi đó:
A. bên trên khoảng tầm .
B. bên trên khoảng tầm , với là hằng số.
C. với từng nằm trong kí thác của nhị miền xác lập, là hằng số.
D. Cả phụ vương câu bên trên đều sai.
Câu 7. Xét nhị câu sau:
(I) ,
trong bại liệt và ứng là vẹn toàn hàm của .
(II) Mỗi vẹn toàn hàm của là tích của với 1 vẹn toàn hàm của .
Trong nhị câu trên:
A. Chỉ đem (I) chính. B. Chỉ đem (II) chính.
C. Cả nhị câu đều chính. D. Cả nhị câu đều sai.
Câu 8. Các xác minh này sau đó là sai?
A. . B. .
C. . D. ( là hằng số).
Câu 9. Trong những xác minh sau, xác minh này sai?
A. là một trong vẹn toàn hàm của .
B. là một trong vẹn toàn hàm của .
C. Nếu và đều là vẹn toàn hàm của hàm số thì (hằng số).
D..
Câu 10. Trong những xác minh sau, xác minh này sai?
A. Nếu là một trong vẹn toàn hàm của hàm số thì từng vẹn toàn hàm của đều phải sở hữu dạng ( là hằng số).
B. .
C. là một trong vẹn toàn hàm của hàm số .
D. là một trong


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác