bài tập trắc nghiệm đạo hàm lớp 11 violet có đáp án

Tìm dò xét Đề đua, Kiểm tra

Trắc nghiệm đạo hàm với đáp án

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Thinh
Ngày gửi: 14h:26' 09-04-2017
Dung lượng: 113.3 KB
Số lượt tải: 4724

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM LỚP 11
Câu 1: Số gia của hàm số f
x
x
3, ứng với:
x
0=2 và
x=1 là:
A. 19 B. -7 C. 7 D. 0
Câu 2: Số gia của hàm số f
x
x
2−1 theo dõi và
x là:
A. 2x
x
B.
x(x
x) C.
x(2x
x) D.
2x
x

Xem thêm: phim mat

Câu 3: Số gia của hàm số f
x
x
2
2 ứng với số gia
x của đối số bên trên
x
0=−1 là:
A.
1
2
x
2
x
B.
1
2
x
2
x
C.
1
2
x
2
x
D.
1
2
x
2
x+1
Câu 4: Tỉ số
y
x của hàm số f
x=2x−5 theo dõi x và
x là:
A. 2 B. 2
x
C.
x
D.
x

Xem thêm: the walking dead season 8 tap 9

Câu 5: Đạo hàm của hàm số f
x=3x−1 bên trên
x
0=1 là:
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 6: Hệ số góc của tiếp tuyến với vật thị hàm số f
x
x
3 bên trên điểm M(-2; 8) là:
A. 12 B. -12 C. 192 D. -192
Câu 7: Một hóa học điểm hoạt động với phương trình s
t
2 (t tính vị giây, s tính vị mét). Vận tốc của hóa học điểm bên trên thời khắc
t
0=3 (giây) bằng:
A. 2
m
s
B. 5
m
s
C. 6
m
s
D. 3
m
s

Câu 8: Đạo hàm của hàm số f
x=5
x
3
x
2−1 bên trên khoảng tầm (−∞; +∞) là:
A. 15
x
2−2x B. 15
x
2−2x−1 C. 15
x
2+2x D.
Câu 9: Phương trình tiếp tuyến của Parabol y=−3
x
2+x−2 bên trên điểm M(1; 1) là:
A. y=5x+6 B. y=−5x+6 C. y=−5x−6 D. y=5x−6
Câu 10: : Điện lượng truyền nhập chạc dẫn với phương trình Q=5t+3 thì độ mạnh loại năng lượng điện tức thời bên trên điểm
t
0=3 bằng:
A. 15(A) B. 8(A) C. 3(A) D. 5(A)
Câu 11: Chọn mệnh đề trúng trong những mệnh đề sau:
A. Hàm số y=cotx với đạo hàm bên trên từng điểm nhưng mà nó xác định
B. Hàm số y
x với đạo hàm bên trên từng điểm nhưng mà nó xác định
C. Hàm số y
x với đạo hàm bên trên từng điểm nhưng mà nó xác định
D. Hàm số y
x
x với đạo hàm bên trên từng điểm nhưng mà nó xác định
Câu 12: Đạo hàm của hàm số y=5 bằng:
A. 5 B. -5 C. 0 D. Không với đạo hàm
Câu 13: Một vật rơi tự tại với phương trình hoạt động s
1
2
g
t
2, g=9,8
m
s
2 và t tính vị s. Vận tốc bên trên thời khắc t=5 bằng:
A. 49
m
s
B. 25
m
s
C. đôi mươi
m
s
D. 18
m
s

Câu 14: Tiếp tuyến của vật thị hàm số y
4
x−1 bên trên điểm với hoành chừng x=−1 với phương trình là:
A. yx+3 B. yx−3 C. y=x−3 D. y=x+3
Câu 15: Phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số y
x
2+x+1 bên trên phú điểm của vật thị hàm số với trục tung là:
A. hắn


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác