bài tập trắc nghiệm đạo hàm lớp 11 violet có đáp án

Tìm dò xét Đề đua, Kiểm tra

Trắc nghiệm đạo hàm với đáp án

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm đạo hàm lớp 11 violet có đáp án

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Thinh
Ngày gửi: 14h:26' 09-04-2017
Dung lượng: 113.3 KB
Số lượt tải: 4724

Xem thêm: phương pháp giải bài tập hóa học dạng đồ thị ôn thi đại học

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM LỚP 11
Câu 1: Số gia của hàm số f
x
x
3, ứng với:
x
0=2 và
x=1 là:
A. 19 B. -7 C. 7 D. 0
Câu 2: Số gia của hàm số f
x
x
2−1 theo dõi và
x là:
A. 2x
x
B.
x(x
x) C.
x(2x
x) D.
2x
x

Câu 3: Số gia của hàm số f
x
x
2
2 ứng với số gia
x của đối số bên trên
x
0=−1 là:
A.
1
2
x
2
x
B.
1
2
x
2
x
C.
1
2
x
2
x
D.
1
2
x
2
x+1
Câu 4: Tỉ số
y
x của hàm số f
x=2x−5 theo dõi x và
x là:
A. 2 B. 2
x
C.
x
D.
x

Câu 5: Đạo hàm của hàm số f
x=3x−1 bên trên
x
0=1 là:
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 6: Hệ số góc của tiếp tuyến với vật thị hàm số f
x
x
3 bên trên điểm M(-2; 8) là:
A. 12 B. -12 C. 192 D. -192
Câu 7: Một hóa học điểm hoạt động với phương trình s
t
2 (t tính vị giây, s tính vị mét). Vận tốc của hóa học điểm bên trên thời khắc
t
0=3 (giây) bằng:
A. 2
m
s
B. 5
m
s
C. 6
m
s
D. 3
m
s

Câu 8: Đạo hàm của hàm số f
x=5
x
3
x
2−1 bên trên khoảng tầm (−∞; +∞) là:
A. 15
x
2−2x B. 15
x
2−2x−1 C. 15
x
2+2x D.
Câu 9: Phương trình tiếp tuyến của Parabol y=−3
x
2+x−2 bên trên điểm M(1; 1) là:
A. y=5x+6 B. y=−5x+6 C. y=−5x−6 D. y=5x−6
Câu 10: : Điện lượng truyền nhập chạc dẫn với phương trình Q=5t+3 thì độ mạnh loại năng lượng điện tức thời bên trên điểm
t
0=3 bằng:
A. 15(A) B. 8(A) C. 3(A) D. 5(A)
Câu 11: Chọn mệnh đề trúng trong những mệnh đề sau:
A. Hàm số y=cotx với đạo hàm bên trên từng điểm nhưng mà nó xác định
B. Hàm số y
x với đạo hàm bên trên từng điểm nhưng mà nó xác định
C. Hàm số y
x với đạo hàm bên trên từng điểm nhưng mà nó xác định
D. Hàm số y
x
x với đạo hàm bên trên từng điểm nhưng mà nó xác định
Câu 12: Đạo hàm của hàm số y=5 bằng:
A. 5 B. -5 C. 0 D. Không với đạo hàm
Câu 13: Một vật rơi tự tại với phương trình hoạt động s
1
2
g
t
2, g=9,8
m
s
2 và t tính vị s. Vận tốc bên trên thời khắc t=5 bằng:
A. 49
m
s
B. 25
m
s
C. đôi mươi
m
s
D. 18
m
s

Câu 14: Tiếp tuyến của vật thị hàm số y
4
x−1 bên trên điểm với hoành chừng x=−1 với phương trình là:
A. yx+3 B. yx−3 C. y=x−3 D. y=x+3
Câu 15: Phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số y
x
2+x+1 bên trên phú điểm của vật thị hàm số với trục tung là:
A. hắn

Xem thêm: một hình chóp có đáy là ngũ giác có số cạnh là


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác