bài tập trắc nghiệm chương 3 đại số 10 violet

Tìm lần Đề ganh đua, Kiểm tra

bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 3

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm chương 3 đại số 10 violet

Wait

Xem thêm: điểm chuẩn trường đại học y dược huế năm 2012

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Ngọc
Ngày gửi: 09h:57' 20-04-2018
Dung lượng: 326.0 KB
Số lượt tải: 903

5. Mỗi xác định tại đây đích hoặc sai?
a. = 3 Đ S
b. = 2 Đ S
c. = 2 Đ S
d. + x = 1 + . Đ S
e. = 2 Đ S
6. Hãy chỉ ra rằng xác định sai :

7. Hãy chỉ ra rằng xác định đích :

10. Điều khiếu nại xác lập của phương trình là :
a. x ≥ 2 ; b. x 7 ; c. 2 ≤ x ≤ 7 ; d. 2 ≤ x 7
11. Điều khiếu nại xác lập của phương trình = là :
a. (1 ; +) ; b. ; c. ; d. Cả a, b, c đều sai
Câu 1. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình vô nghiệm.
A. B. C. D.
Câu 2. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình vô nghiệm.
A. B. C. D.
Câu 3. Tìm độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình vô nghiệm.
A. B. C. D.
Câu 4. Cho phương trình . Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình vẫn mang đến vô nghiệm.
A. B. C. D.
A. B. C. D.
Câu 6. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình đem nghiệm có một không hai.
A. B. C. D.
Câu 11. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình đem nghiệm đích với từng nằm trong
A. B. C. D.
Câu 12. Cho phương trình Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình vẫn mang đến đem nghiệm.
A. B. C. và D.
Câu 13. Cho phương trình Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình vẫn mang đến đem nghiệm đích với từng nằm trong
A. B. C. D. Không tồn bên trên.
Câu trăng tròn. Phương trình vô nghiệm khi:
A. B. C. D.
Câu 22. Phương trình đem nghiệm kép khi:
A. B. C. D.
Câu 24. Phương trình đem nghiệm có một không hai khi:
Câu 28. Phương trình đem nhì nghiệm phân biệt khi:
A. B. C. D.
Câu 66. Tập nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 69. Gọi là nghiệm của phương trình Mệnh đề này tại đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 77. Phương trình đem từng nào nghiệm?
A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số.
Câu 78. Tập nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 79. Tổng những nghiệm của phương trình bằng:
A. B. C. D.
Câu 91. Tập nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 92. Tập nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 1. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số nhằm phương trình vô nghiệm.
A. B. C. D.

Hệ phương trình đem nghiệm
Bấm máy hệ phương trình phụ vương ẩn
Điều khiếu nại đem nghiệm của phương trình hàng đầu, phương trình bậc nhì.
Các phép tắc biến hóa tương tự.
Phương trình đem nhì nghiệm phân biệt :


Bộ số này là nghiệm của phương trình :


Số nghiệm của phương trình

Xem thêm: giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác