bài tập đại số 10 chương 4 violet

Tìm mò mẫm Đề thi đua, Kiểm tra

Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 4

Bạn đang xem: bài tập đại số 10 chương 4 violet

Wait

Xem thêm: hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Ngọc
Ngày gửi: 09h:58' 20-04-2018
Dung lượng: 943.5 KB
Số lượt tải: 4803

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CUỐI CHƯƠNG 4
ĐẠI SỐ 10

Câu 1: Tìm m nhằm phương trình với nhị nghiệm trái ngược lốt.
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Tìm luyện nghiệm S của bất phương trình
A. B.
C. D.
Câu 3: Tìm luyện xác lập D của hàm số
A. B. C. D.
Câu 4: Cho bảng xét lốt

3


0

Hỏi bảng xét lốt bên trên là bảng xét lốt của biểu thức nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Giải bất phương trình .
A. . B. C. . D. .
Câu 6: Cho biểu thức f(x) = x2 – 4x + 3 và a là số thức nhỏ rộng lớn 1. Khẳng ấn định nào là tại đây đúng?
A. . B. . C. D. .
Câu 7: Tập nào là sau đó là luyện nghiệm của bất phương trình
A. B. C. D.
Câu 8: Tìm luyện nghiệm S của bất phương trình
A. B.
C. D.
Câu 9: Tập xác lập của hàm số f(x) = là:
A. B. C. D.
Câu 10: Tập nào là là luyện xác lập của hàm số
A. B. C. D.
Câu 12: Tìm luyện nghiệm của hệ bất phương trình
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho Tìm mệnh đề sai.
A. . B. Nếu thì .
C. Nếu thì . D. .
Câu 14: Giải bất phương trình .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 15: Tìm luyện nghiệm của bất phương trình sau
A. . B. .
C. . D. .
Câu 16: Tìm độ quý hiếm m nhằm bất phương trình với nghiệm với từng x.
A. . B. . C. . D.
Câu 17: Tìm xác minh chính trong số xác minh sau?
A. là tam thức bậc nhị. B. là tam thức bậc nhị.
C. là tam thức bậc nhị. D. là tam thức bậc nhị.
Câu 18: Tìm độ quý hiếm của thông số m nhằm phương trình với nhị nghiệm trái ngược lốt.
A. B. C. D. hoặc
Câu 19: Tìm độ quý hiếm của thông số m nhằm phương trình với nhị nghiệm phân biệt.
A. hoặc . B. Không có mức giá trị m.
C. hoặc . D. hoặc .
Câu 20: Giải bất phương trình .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 21: Cho Tìm ĐK của a và nhằm
A. B. . C. D.
Câu 22: Tìm nhằm vô nghiệm
A. B. C. D.
Câu 23: Giải bất phương trình
A. . B. . C. . D. .
Câu 24: Tìm luyện xác lập D của hàm số
A. . B. . C. . D. .
Câu 25: Tìm những độ quý hiếm của thông số m nhằm phương trình với tía nghiệm phân biệt.
A. . B. . C. . D. .
Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.
Câu 27: Tập nào là sau đó là luyện nghiệm của bất phương trình
A. B.
C. D.
Câu 28: Tìm luyện nghiệm của bất phương trình sau:
A. . B. .
C. . D. .
Câu 29: Cho tam thức bậc nhị Tìm nhằm
A. . B. . C. . D. .
Câu 30: Tìm luyện nghiệm của bất phương trình .

Xem thêm: vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác