bài 3 trang 14 toán 10 chân trời sáng tạo

Đề bài

Bạn đang xem: bài 3 trang 14 toán 10 chân trời sáng tạo

Xét nhị mệnh đề:

P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành”.

Q: “Tứ giác ABCD sở hữu hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng đường”.

a) Phát biểu mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) và xét tính đích sai của chính nó.

b) Phát biểu mệnh đề hòn đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem thêm: bài 39 40 41 sgk toán 8 trang 19

a) Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) tuyên bố là “Nếu P.. thì Q” hoặc “P kéo theo dõi Q”, “Từ P.. suy đi ra Q”.

b) Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là mệnh đề \(Q \Rightarrow P\).

Lời giải chi tiết

a) Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\): “Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì nó sở hữu hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng đường”.

Mệnh đề này đích vì thế “hai đàng chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng đường” là đặc điểm của hình hình hành.

b) Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là mệnh đề \(Q \Rightarrow P\), được tuyên bố là: “Nếu tứ giác ABCD sở hữu hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng đàng thì nó là hình bình hành”.

Xem thêm: cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số